°C
zaterdag 13 juli 2024

Hillegom wil zo min mogelijk restafval

Hillegom – Hillegom wil zo veel mogelijk huishoudelijk afval hergebruiken en zo min mogelijk restafval overhouden.  Hillegom past daarom het afvalinzamelsysteem vanaf 2021 aan. De belangrijkste wijziging is het betalen per keer dat inwoners de restafvalrolemmer aan de weg zetten of een zak in de ondergrondse container werpen.

De gemeenteraad spreekt 28 november in de commissie over dit nieuwe systeem en neemt naar verwachting op 12 december een besluit.

Het college stelt verder een kleinere rolemmer voor laagbouw voor, de verpakkingen van plastic en metaal en drankenkartons (PMD) wekelijks op te halen en het oud papier en karton (OPK) tweewekelijks op te halen. Zo wil Hillegom de landelijke doelstellingen halen van minder dan 100 kg restafval per persoon per jaar en in 2025 minder dan 30 kilo. Nu levert de Hillegommer per jaar 186 kilo restafval in. 

Wethouder Jan van Rijn: ‘Veel te veel huishoudelijk afval verdwijnt of in de verkeerde bak of zak. Zonde, want veel van ons huishoudelijk afval, kan gewoon weer hergebruikt worden. En daar gaan we met elkaar voor zorgen. Want we willen een duurzame gemeente zijn, waar volgende generaties volop kunnen genieten van ons Heerlijk Hillegom.’

Wensen en behoeften

Er is gesproken met inwoners, deskundigen op het gebied van afval en met de gemeenteraad om erachter komen hoe zij denken over beter scheiden en wat de mogelijkheden, wensen en behoeften zijn. In de enquête en in groepsgesprekken geven inwoners aan al goed te scheiden, maar dat zij zeker nog meer kunnen doen. Een systeem waarbij de vervuiler betaalt en het restafval thuis wordt opgehaald, weliswaar in kleinere bakken en minder vaak, heeft de meeste voorkeur.

Vervuiler betaalt

Wie veel restafval inlevert, betaalt meer dan inwoners die goed scheiden en minder restafval inleveren. Inwoners geven aan dit een eerlijk systeem te vinden. De rolemmer voor restafval wordt kleiner, van 240 liter naar 140 liter. In de nieuwe bakken zit een chip. De ondergrondse restafvalcontainers voor de hoogbouw gaan straks open met een pasje.

Kosten

Dit nieuwe afvalinzamelsysteem is niet goedkoper dan het huidige systeem. Het kan zelfs iets duurder zijn. Inwoners hebben hier zelf gedeeltelijk invloed op. Wie goed scheidt, levert minder restafval in en betaalt minder. Wanneer Hillegom niet beter het afval gaat scheiden, gaan inwoners de komende jaren meer betalen. Dit vanwege stijgende kosten voor de verbranding van restafval.

Extra aandacht

Bij de invoering van dit nieuwe systeem hebben we uiteraard oog voor duidelijke informatie over welke afvalsoort in welke afvalstroom hoort. Maar ook letten we op bijplaatsingen en dumping van afval. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) gaan hier ook een rol in vervullen.

Lees ook: Op maandag 15 november 2019 is het tweede sportcafé

Milieustraat

De milieustraat is vanaf 2021 toegankelijk met een pasje. Aanbieden van restafval op de milieustraat mag, tegen betaling gelijk aan de betaling in de wijken. Mensen met medisch afval, zoals incontinentiemateriaal komen in aanmerking voor maatwerk. Dit wordt in 2020 verder uit gewerkt.

Aankomende evenementen

Lees ook: