°C
zondag 14 juli 2024

Vriendenavond

Op vrijdag 8 november organiseert Stichting Vrienden van Oud Hillegom de Najaars Vriendenavond in de grote zaal van Woonzorgcentrum Bloemswaard. Ooit startten de Vriendenavonden als donateursavonden maar iedereen is van harte welkom. Er staan twee interessante lezingen op het programma. 

Voor de pauze zal Onno Zwart, directeur van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) de bezoekers informeren over de rol van GOM binnen de Greenport Duin- en Bollenstreek. In 2005 is de Duin- en Bollenstreek door het Rijk aangewezen als een van de zes nationale Greenports. De missie van GOM is het tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek door middel van actieve gebieds(her) ontwikkeling. Onno Zwart zal daarover vertellen. 

Na de pauze volgt een presentatie van Vrienden-coördinator Genealogie, Alphons Maas, getiteld “Hillegomse kaarten”. Regelmatige bezoekers van de Vriendenavonden weten dat Alphons’ presentaties uitwerkingen zijn van intensieve onderzoeken, waarbij veel speurwerk in archieven is verricht. De onderzoeken aan de hand van Hillegomse kaarten zijn gehouden naar aanleiding van de archeologische opgravingen in het Burgemeester Van Nispenpark en leidden onder meer langs het archief van de familie Six. Deze onderzoeken hebben bijzondere informatie opgeleverd. Tijdens de Vriendenavond zullen daarom twee historische onthullingen worden gedaan. Wie daarvan getuige wil zijn is van harte uitgenodigd om de Vriendenavond bij te wonen.

Het adres van Woonzorgcentrum Bloemswaard is Garbialaan 3 te Hillegom. Het programma start om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De entree bedraagt € 5,00 inclusief twee consumpties. 

Behalve het organiseren van onthullende bijeenkomsten heeft vrijwilligersorganisatie Stichting Vrienden van Oud Hillegom nog meer activiteiten op haar programma. Zie hiervoor de website www.vriendenvanoudhillegom.nl.

Aankomende evenementen

Lees ook: