°C
zondag 14 juli 2024

Tussenevaluatie HLTsamen

Hillegom – In de afgelopen maanden heeft bureau Berenschot de Tussenevaluatie HLTsamen op weg uitgevoerd. Toen HLTsamen (de werkorganisatie van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen) 2,5 jaar geleden van start ging, is afgesproken een Tussenevaluatie uit te voeren. Uit het onderzoek van bureau Berenschot blijkt dat HLTsamen een lerende organisatie is die progressie laat zien.

Zo is bijvoorbeeld de kwaliteit van dienstverlening aan inwoners – ondanks de ‘verbouwing van de winkel’ – op peil gebleven en is deze op onderdelen verbeterd.Daarbij is HLTsamen voor een aantal taken duidelijk minder kwetsbaar geworden en wordt de doelstelling ten aanzien van kosten behaald.

“Wij zijn nog steeds tevreden met het besluit tot ambtelijke fusie in 2017. Er is in korte tijd hard gebouwd aan HLTsamen. Wij geloven in deze vorm van de ambtelijke fusieorganisatie met het  behoud van identiteit van de drie afzonderlijke gemeenten.

Deze tussenevaluatie geeft houvast in de doorontwikkeling die we willen doormaken. We zijn tevreden met dat wat staat en trots op de medewerkers van HLTsamen. We zien ook wat er allemaal nog moet gebeuren: we gaan dan ook gezamenlijk aan de slag met de aanbevelingen in de tussenevaluatie.

Samen leren we, maar vooral is ons er alles aan gelegen om een goede werkgever te zijn en een nog steviger en mooiere organisatie te bouwen. En bovenal: een organisatie waar medewerkers graag werken én trots zijn op het werk dat ze dagelijks doen met en voor de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie, de drie besturen en de raden, “ zegt HLTsamen bestuursvoorzitter Carla Breuer.

Het onderzoek

In het bedrijfsplan ‘HLT Samen Sterker!’ is uitgesproken dat in 2019 een tussenevaluatie HLTsamen plaatsvindt. Voor de tussenevaluatie is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘In hoeverre ligt de realisatie van de doelstellingen (Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kostenbeheersing; de drie K’s) van HLTsamen op koers?  Doe zo nodig aanbevelingen voor het realiseren van deze doelstellingen. Geef tevens aan in hoeverre de doelstelling van de ‘S’ (strategische positieverbetering) op koers ligt. Analyseer daarvoor voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen de ontwikkelingen in de omgeving en geef aan in hoeverre zij zelfstandig de majeure opgaven aankunnen en regie hebben over hun bestuurlijke toekomst.’

Naast documentonderzoek vonden interviews plaats met medewerkers, de ondernemingsraad, domeinmanagers en de directie van HLTsamen. Ook is gesproken met de colleges, griffiers en raden van de drie gemeenten en zijn er twee groepsbijeenkomsten met externe stakeholders georganiseerd: één gericht op het bedrijfsleven en één met vertegenwoordigers van verenigingen en maatschappelijke instellingen.

Daarnaast zijn bestaande onderzoeken zoals gegevens uit waarstaatjegemeente.nl en de HLTmonitor meegenomen.

Houvast voor doorontwikkeling

“Deze evaluatie geeft houvast in de doorontwikkeling die we willen doormaken. We zijn tevreden met dat wat staat maar we zien ook wat er allemaal nog moet gebeuren. We hebben financiële uitdagingen en we hebben sturingsvraagstukken waarop niet zomaar pasklare antwoorden voorhanden zijn. We gaan nog meer dan we al deden het gesprek aan, bijvoorbeeld over de kansen die eenzelfde strategische bril biedt. We erkennen dat we op sommige onderwerpen verschillen van mening maar we bekrachtigen waar we samen voor staan

Samen leren we en zijn we bereid te kiezen maar bovenal is ons er alles aan gelegen om een goede werkgever te zijn en een nog steviger en mooiere organisatie te bouwen. En bovenal: een organisatie waar medewerkers graag werken én trots zijn op het werk dat ze dagelijks doen met en voor de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisatie, de drie besturen en de raden” zegt de voorzitter in haar toelichting.

Aankomende evenementen

Lees ook: