°C
zaterdag 13 juli 2024

Vrienden van Oud Hillegom maken bezwaar tegen sloop JAVA-gebouw

Hillegom – Er ligt nog geen aanvraag voor een sloopvergunning, maar dat heeft Stichting Vrienden van Oud Hillegom niet belet om bij de gemeente bezwaar te maken tegen de sloop van het JAVA-gebouw aan de Van den Endelaan 52 in Hillegom. De gemeente Hillegom is voornemens om het gebouw te slopen en zodoende een tijdelijk parkeerterrein te kunnen aanleggen op de vrijgekomen grond. Dat is veel Hillegommers in het verkeerde keelgat geschoten, waaronder de vrijwilligers van de Vrienden.

JAVA-gebouw

In een poging om het beeldbepalende historische aanzien van het JAVA-gebouw voor sloop te behoeden heeft de stichting een alternatief aangereikt, namelijk het behouden van de gevel . Deze methode om historische gevels te behouden heet façadisme (gevel = façade). Vele lidstaten van de EU restaureren historische gebouwen. Landen als Duitsland herbouwen hele stadscentra in oorspronkelijke stijl (bijv. Dresden). Maar ook in de zuidelijke lidstaten en zelfs in Brussel staat nu, na tientallen jaren van sloop, het behoud van het historische aanzicht voorop.

Façadisme

Ook in eigen land (zoals bij bijvoorbeeld de Amsterdamse grachtengordel) passen we façadisme toe. Vaak gebeurt dat door de historische gevel te behouden en een compleet nieuw gebouw daarachter te bouwen. De historische gevel wordt daarbij aan de voor – en achterzijde gestut. Het nieuwe gebouw wordt daaraan vast gebouwd en tot slot wordt de historische gevel opgeknapt. Daarmee blijft het historische aanzicht bewaard terwijl toch nieuwbouw mogelijk is. In het geval van het JAVA-gebouw zou de gevel dus – gestut – blijven staan. Op de plaats van het oude gebouw zelf kan de tijdelijke parkeerplaats gecreëerd worden. Na herinrichting van het Henri Dunantplein is het mogelijk om op de plaats van de tijdelijke parkeerplaats een nieuw gebouw neer te zetten met de historische JAVA-gevel intact.

Lees ook: Word Welzijnscoach voor Welzijn op Recept.

Het complete bezwaarschrift plus onderliggende correspondentie is in te zien op de website van de vrienden www.vriendenvanoudhillegom.nl. Je vindt het bezwaarschrift onder: Historisch erfgoed > Bedreigd erfgoed.

Aankomende evenementen

Lees ook: