°C
zaterdag 13 juli 2024

Betaalbare woningen voor Hillegom

Hillegom – Hillegom Noord krijgt er ruim 260 woningen bij. De wijk Patrimonium krijgt op de voormalige sportvelden buren. Een afwisselende woonwijk met appartementen, gestapelde bouw en eengezinswoningen in verschillende prijsklassen, waarvan een groot deel goedkope koop.

De nieuwe wijk zal een duurzame wijk zijn. De woningen zijn gasloos en goed geïsoleerd. Verder is er veel ruimte voor groen in de wijk. Er komt een parkstrook met groen en water om een ommetje te maken. 

Ook sluit de nieuwe wijk goed aan op Patrimonium met een directe verbinding naar de speeltuin en het buurthuis De Kapertjes. Het tuindorpse karakter van Patromonium komt ook terug in de nieuwe woonwijk. 

Speelt in zwart oranje

Sociale contacten in de buurt zijn belangrijk. Het moet een gezellige wijk worden, die goed aansluit bij Patrimonium. Ook het verleden wordt niet vergeten. Een goed begin zijn verwijzingen in de wijk naar de voetbalvereniging SIZO, zo heet het appartementencomplex bij de entree van de wijk nu al de Schijnwerper, vernoemd naar het clubblad van de voormalige voetbalclub.

Wethouder Karin Hoekstra: ‘We willen graag meer woningen voor starters in Hillegom en dat gaan we doen in deze nieuwe wijk. Het wordt een mooie wijk, met een knipoog naar de voetbalvereniging SIZO. Dit plan sluit helemaal aan bij onze omgevingsvisie, toekomst met respect voor het verleden!’

De ontwikkelaars Timpaan en UBA Projectontwikkeling vormen de ontwikkelcombinatie SIZO die door de gemeente is geselecteerd. Richard Dijksma, van Timpaan: ‘Wij hebben veel ervaring met goedkope koop en ontwikkelen graag in nauw overleg  met de omgeving.

Dit vinden wij belangrijk om nog meer uit de plannen te halen en vooral ook iedereen een kans op een woning te bieden. We vinden het belangrijk te ontwikkelen met respect voor de historie van de plek. Hoe leuk is het om het verleden terug te laten komen in de wijk.’ 

Betaalbaar wonen

De wijk heeft dadelijk betaalbare woningen. In het plan zijn 136 sociale koopwoningen opgenomen. Deze woningen zullen tussen de circa € 100.000,- en € 225.000,- gaan kosten.

Om deze woningen voor lange tijd betaalbaar te houden zijn de gemeente en de ontwikkelcombinatie SIZO van plan deze woningen te verkopen met een anti-speculatiebeding.

Zo moet de koper zelf in het huis wonen en worden er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de winst bij verkoop. De gemeente is nog in overleg met Stek over het toevoegen van sociale huurwoningen in het gebied. Hiervoor is ook een deel van het plangebied gereserveerd.

Meedenken

De gemeente en de ontwikkelcombinatie horen graag van omwonenden wat ze vinden van de plannen. En of zij bijvoorbeeld nog goede ideeën hebben over het groen, de ommetjes of verwijzingen naar het verleden.

Op woensdagavond 17 juli gingen de gemeente en de ontwikkelcombinatie in gesprek met inwoners.

Hiervoor was veel belangstelling.

Vervolg

Dit jaar heeft de ontwikkelcombinatie nodig om het stedenbouwkundig plan, samen met omwonenden, gemeente en andere betrokkenen af te maken. In 2020 zullen zij vervolgens een bestemmingsplan opstellen en een omgevingsvergunning aanvragen.

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld en de omgevingsvergunning  is afgegeven door de gemeente zullen de woningen in de verkoop gaan. Dit zal naar verwachting eind 2020 zijn. In 2021 zal er naar alle waarschijnlijkheid gestart worden met de bouw.

Aankomende evenementen

Lees ook: