Autisme bijeenkomst: Autisme in combinatie met…

Hillegom – WelzijnsKompas Hillegom-Lisse organiseert op 23 mei een autisme bijeenkomst in Hillegom. De bijeenkomst is georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Autisme, Stichting MEE en een groep ervaringsdeskundigen. De bijeenkomst vindt plaats in het Fioretti College Hillegom van 19.30 – 22.00 uur. Het thema van deze avond is “Autisme in combinatie met…”.

Co morbiditeit

Het komt nogal eens voor dat mensen met autisme eerst een andere diagnose krijgen, voordat de diagnose ‘autisme’ wordt gesteld. Daarnaast hebben mensen met autisme vaak ook last van andere klachten, bijvoorbeeld van depressiviteit of angsten. Dit noemt men ook wel co morbiditeit. Door overlap van klachten is autisme lastig vast te stellen. Ook bestaat de kans op een verkeerde aanpak of foutieve behandeling.

Patty van Amsterdam is GGZ agoog en autismespecialist. Met haar lezing hoopt zij inzicht te geven in de meest voorkomende co morbiditeit bij ASS. Wilma van Galen is coördinator bij het autismenetwerk in de regio. In het verleden begeleide ze hoogbegaafden. Wilma legt tijdens de bijeenkomst uit wat volgens haar het verschil tussen hoogbegaafd en autisme is. Ook vertelt zij hoe hoogbegaafdheid van invloed is op autisme en vice versa. Daarnaast vertelt ze iets over haar persoonlijke ervaringen.

De bijeenkomst is in het Fioretti College Hillegom, Van den Endelaan 5A, 2182 ES Hillegom. Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom. Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur en eindigt rond 21.45 uur. Voorafgaand en na afloop van de lezing is er gelegenheid om de informatiemarkt te bezoeken. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden.

Aanmelden

Een ieder die belangstelling heeft is welkom op deze avond. Wel verzoekt WelzijnsKompas belangstellenden om zich vooraf aan te melden. Dit kan via: info@welzijnskompas.nl o.v.v. autisme bijeenkomst 23 mei of via 0252 – 757100. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 09.00 – 12.30 uur. 

Lees ook: De tafel van WelzijnsKompas.

In de vijf gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek worden roulerend bijeenkomsten georganiseerd. Iedere bijeenkomst heeft een apart thema. WelzijnsKompas Hillegom-Lisse organiseert deze avond samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme, Stichting MEE en een groep ervaringsdeskundigen. Daarnaast zijn diverse organisaties vertegenwoordigt op de informatiemarkt.