°C
zondag 14 juli 2024

Voorjaars vriendenavond

Hillegom – Op vrijdag 8 maart a.s. houdt Stichting Vrienden van Oud Hillegom de Voorjaars Vriendenavond. Van oudsher een donateursavond, maar iedereen is van harte welkom. De avond vindt plaats in de grote zaal van Bloemswaard, Garbialaan 3 Hillegom en start om 20.00 uur. De entree bedraagt € 5,00 inclusief 2 consumpties.

Programma

Voor de pauze zal Cor Smit een lezing houden over kinderarbeid in de Bollenstreek. Kinderarbeid buiten de industrie – dus in de land- en tuinbouw inclusief de bollensector en huishoudelijk personeel – is in Nederland een vrijwel niet onderzocht onderwerp. De Leidse historicus Cor Smit heeft onderzoek gedaan naar hoe dat in Hillegom was.

Na de pauze zal de Oorkonde van de Vrienden van Oud Hillegom worden uitgereikt. Dit jaar is de categorie arbeiders- en middenstandswoningen weer aan de beurt. Er zijn tien panden voorgedragen door de werkgroep Monumenten van de Vrienden. Tijdens de Vriendenavond zal de bekendgemaakt worden welk pand dit jaar de oorkonde ontvangt. Stichting Vrienden van Oud Hillegom reikt deze oorkonde al sinds 1995 uit. De oorkonde wordt in een roulerend schema van genomineerde panden uitgereikt.

De genomineerde panden

Een beschrijving van alle genomineerde panden is gepubliceerd in “Hangkouserieën”, het donateurstijdschrift van de stichting en op de website www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Historisch Erfgoed > Oorkonde Vrienden van Oud Hillegom.

De genomineerde panden zijn: Meerlaan 104 (1935), Brouwerdwarsstraat 4-6 (1906), Van den Endelaan 22 (1890), Vinkenlaan 44 (1905-1910), Wilhelminalaan 107-109 (1885), Weeresteinstraat 108/Weerlaan 6 (1720), Weeresteinstraat 185 (1878-1879), Mariastraat 16 (1900), Meerlaan 189-191 (1925) en Haarlemmerstraat 52 (1898).

De stichting

De vrijwilligersorganisatie Stichting Vrienden van Oud Hillegom zet zich op verschillende manieren in voor historisch Hillegom zoals het organiseren van allerlei evenementen. Zie hiervoor de website www.vriendenvanoudhillegom.nl. U bent van harte welkom in het Vrienden-onderkomen op Kwekerij Veelzorg, Stationsweg 131, op dinsdagavonden van 19.30-21.30 uur en elke eerste dinsdagmiddag van de maand van 13.30-16.00 uur.

Aankomende evenementen

Lees ook: