°C
zondag 14 juli 2024

Overlast jongeren aangepakt

Gezamenlijk bericht van gemeente Hillegom, Politie en Fioretti College Hillegom

Hillegom – Een groep jongeren uit de regio en ook in Hillegom maakt zich vermoedelijk schuldig aan het afnemen van geld en goederen van leeftijdsgenoten. De gemeente, politie, het Fioretti College Hillegom en zorgpartners werken structureel nauw samen om onze jongeren goed in beeld te houden en waar nodig in te grijpen. Dankzij deze samenwerking wordt er nu adequaat opgetreden.

Hillegom heeft sinds enkele jaren een effectieve aanpak tegen jeugdoverlast. Een belangrijke basis van deze aanpak is een goed netwerk en nauwe samenwerking tussen verschillende partijen. De laatste weken zorgt een groep jongeren voor ernstige overlast, waarmee zij het veiligheidsgevoel van leeftijdsgenoten aantasten. Uit verschillende hoeken, zoals vanuit de wijkagent en het Fioretti College Hillegom kwamen er signalen. Doordat wij deze signalen snel bij elkaar hebben kunnen brengen, kunnen politie en school adequaat optreden.

Arie van Erk: ‘Dit gedrag is onacceptabel en zal stoppen. Jongeren moeten zich veilig voelen in Hillegom en op school. Dankzij de korte lijnen hebben we deze overlast snel kunnen aanpakken en drie raddraaiers op kunnen pakken. We zitten hier bovenop, want dit gedrag kan echt niet.’

Fioretti College
Een aantal leerlingen van het Fioretti College zijn bedreigd en gedwongen geld en spullen af te staan. De school heeft samen met de politie moeten constateren dat ook een aantal van de groep jongeren die zich hieraan vermoedelijk schuldig maakt leerlingen van het Fioretti College zijn. Enkele van deze leerlingen zijn van school gestuurd.

Marc van Buuren, directeur Fioretti College: ‘Dit is een heel nare situatie. We zijn in goed gesprek met onze leerlingen en hebben ook de ouders geïnformeerd. Op onze school besteden we blijvend aandacht aan zaken als omgaan met groepsdruk. De komende weken zullen onze coaches in het gesprek met leerlingen ook extra checken hoe het met hen gaat.’

Aanpak
Jongeren bewegen zich tegenwoordig veel meer in los-vaste netwerken. Met de nauwe samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners, is er een stevige basis en een goed netwerk. Hiermee kunnen zaken vroeg gesignaleerd worden en kan er adequaat gehandeld worden. Mede hierdoor is de groep en hun activiteiten snel in kaart gebracht. Met de juiste bewijzen kunnen de verschillende zorgpartners ook daadwerkelijk handelen. Enerzijds door jongeren op te pakken, waar dat mogelijk is en anderzijds  om jongeren met de juiste aanpak op de goede weg te krijgen en te houden.

Aankomende evenementen

Lees ook: