Ondertekening intentieverklaring voor start integraal kindcentrum

0
420

Hillegom – Op 13 december hebben Ronald de groot, bestuurder Sophia Scholen en Richard Waterman, bestuurder van Wonderland Kinderopvang met de ondertekening van een intentieverklaring hun samenwerking voor start van een nieuw integraal kindcentrum (IKC) in Hillegom officieel bekendgemaakt. Dit vond plaats tijdens een sportieve bijeenkomst in het park aan de Vossenlaan in Hillegom. Dit is de beoogde plek voor het nieuwe IKC in Hillegom dat naar verwachting medio 2021 wordt geopend. De basisscholen de Jozefschool/de Leerwinkel uit Hillegom maken onder andere deel uit van Sophia Scholen. De ondertekening vond plaats in het bijzijn van twee groepen (groep 3) van beide scholen.

Namens de gemeente Hillegom was Fred van Trigt, wethouder Jeugd, WMO, Sport, Gezondheid, Onderwijs (huisvesting), Kunst en Cultuur en Accomodatiebeleid aanwezig. 

Integraal kindcentrum (IKC)
Een IKC is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderopvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Vanuit een gezamenlijke pedagogische visie bieden Sophia Scholen (waaronder de Jozefschool/de Leerwinkel uit Hillegom vallen) en Wonderland Kinderopvang de kinderen straks een doorgaande leerlijn waarbij er aandacht is voor ieder individu en er ruimte is voor kinderen van 0 tot 13 jaar om zowel te spelen als te leren. In IKC Hillegom willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot verantwoordelijke wereldburgers met een gezonde levensstijl, klaar voor de toekomst die voor hen ligt.

Nieuwe locatie Wonderland Maasdamlaan opent in maart 2019
Met de ondertekening van de intentieverklaring maakten de partners de samenwerking officieel bekend. Ondanks dat de partners pas over twee jaar de deuren openen van het nieuw te bouwen IKC, is de samenwerking al eerder achter de schermen gestart. Zo ontmoeten de partners in de kinderopvang en onderwijs elkaar al regelmatig. Beide scholen werken met één team en op de scholen werken medewerkers van Wonderland Kinderopvang al als onderwijsassistent en tijdens de tussenschoolse opvang. Ook is er al een gezamenlijke visie op de omgang met kinderen geformuleerd.

Ter voorbereiding op het IKC streeft Wonderland kinderopvang ernaar om per 4 maart 2019 de nieuwe locatie Wonderland Maasdamlaan te openen. Deze is gevestigd aan de Van der Duyn van Maasdamlaan tegenover de basisschool De Leerwinkel in de buurt Meer en Dorp (wijk Centrum). Hierdoor werken beide partners al zeer dichtbij elkaar waardoor de samenwerking al verder vorm kan krijgen. Wonderland Maasdamlaan biedt ruimte voor twee kinderdagverblijfgroepen en één buitenschoolse opvang groep. Deze locatie biedt ouders en kinderen nu al de mogelijkheid voor een opstapje naar de doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar dat het nieuwe IKC straks biedt, waarin opvang en onderwijs goed op elkaar zijn afgestemd. De kinderen die op de locatie Wonderland Maasdamlaan starten kunnen in de toekomst overstappen naar het IKC, daarmee kan de doorgaande leerlijn in samenwerking met het onderwijs voor hen al in 2019 beginnen.

Reacties

Reacties