°C
woensdag 24 juli 2024

Meer aansluiting tussen sport en onderwijs

Hillegom – Wethouder Van Trigt (gemeente Hillegom), Joyce Romijn (directeur Daltonschool Hillegom namens de basisscholen), Rob Stroombergen (voorzitter Jeugdcommissie SV Hillegom namens de verenigingen), Sonja Verbeek (eigenaresse Total Move namens de commerciële sportaanbieders) en Jerry Buitendijk (directeur van SportSupport) hebben woensdag 12 december een convenant ondertekend in de raadzaal van Hillegom. Door te tekenen hebben zij afgesproken dat zij zich gezamenlijk inzetten voor een betere aansluiting tussen sport en onderwijs.  

Alle kinderen in Hillegom laten voldoen aan de beweegrichtlijnen, dat is waar het om gaat. Daarvoor is het belangrijk dat sport en onderwijs beter op elkaar aansluiten. Dat staat in het Masterplan Sport en Onderwijs. Voor de uitvoering van het plan is in verschillende bijeenkomsten met het werkveld input verzameld en er is al begonnen met de uitrol. Met de ondertekening van het convenant wordt het belang van de samenwerking nog eens onderstreept.  

Wethouder Fred van Trigt: “Een deel van de kinderen beweegt echt te weinig en dat heeft gevolgen. Daarom ben ik heel blij dat we afspraken hebben gemaakt voor meer samenwerking tussen sport en onderwijs. Zo kunnen we maximaal resultaat bereiken. Het convenant is dus een belangrijke mijlpaal!”

Aankomende evenementen

Lees ook: