°C
woensdag 24 juli 2024

Hillegom zet in op positieve gezondheid

Hillegom – Op 15 maart heeft de gemeenteraad van Hillegom ingestemd met de gezondheidsnota ‘Hillegom Positief Gezond!’. Hillegom zal zich in de periode 2018 tot en met 2021 richten op het bevorderen van de gezondheid van haar inwoners, waarbij breed wordt gekeken naar gezondheid.

Wat is positieve gezondheid?
Gezondheid is niet langer alleen afwezigheid van ziekte, maar ook het vermogen om te kunnen omgaan met fysieke en mentale tegenslag. De focus gaat de komende tijd liggen op de leefstijl van inwoners, met daarin nadrukkelijk aandacht voor de (veer)kracht van de individuele bewoner en zijn of haar sociale en leefomgeving. Speerpunten hierbij zijn het verminderen van gezondheidsachterstanden, roken, alcohol en drugs en het stimuleren van bewegen.

Bewustzijn en hulp
Wethouder Van Trigt: “We gaan niet met het vingertje zwaaien en worden geen gezondheidspolitie, maar we willen wel het bewustzijn bij mensen vergroten. Ze helpen gezondere keuzes te maken, door bijvoorbeeld bepaalde hulp beschikbaar te hebben. We hebben een uitvoeringsprogramma met daarin speerpunten voor de komende jaren, zoals bijvoorbeeld een rookvrije generatie. Met een klankbordgroep die bestaat uit inwoners, maatschappelijke organisaties, huisartsen en de GGD Hollands Midden gaan we kijken hoe we het uitvoeringsprogramma het beste kunnen vormgeven. “

Met veel partijen tot stand gekomen
De beleidsnota ‘Hillegom positief gezond!’ is tot stand gekomen met medewerking van vele partijen, waaronder inwoners. Zo is aan het burgerpanel van Hillegom gevraagd naar het gebruik van programma’s, interventies en faciliteiten die aangeboden worden door het maatschappelijk middenveld. De uitkomsten zijn meegenomen bij de totstandkoming van deze beleidsnota.

Aankomende evenementen

Lees ook: