°C
zondag 14 juli 2024

Hillegomse raad pleit voor Middenvariant

Hillegom – Op donderdag 15 februari heeft de gemeenteraad van Hillegom besloten om een zienswijze in te dienen tegen het voorgenomen voorkeursalternatief ‘Zuid’ van de provincies Noord- en Zuid-Holland. Dit tracé doorsnijdt woningen aan de Weeresteinstraat, bedrijventerrein Horst ten Daal en de Weerlanerpolder. De raad geeft in haar zienswijze aan, voorkeur te hebben voor variant ‘Midden’. Deze scoort op punten als bereikbaarheid, leefbaarheid, natuur en kosten beter. Deze variant ligt net ten noorden van de Oosteindervaart.

Midden-variant goed inpassen in landschap
‘Ook deze variant kent een schaduwkant’ licht wethouder Anne de Jong toe ‘een deel van de Oosteinderpolder wordt met dit tracé aangetast’. De hinder voor de omgeving kan worden beperkt door de weg op een goede wijze in het landschap in te passen. Daar gaat Hillegom zich voor inzetten. In haar zienswijze pleit Hillegom voor een aquaduct onder de Ringvaart door. Verder benadrukt de raad dat bij de inpassing drie elementen people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst) zó gecombineerd moeten worden dat deze nieuwe wegverbinding vanaf de N208 naar de Haarlemmermeer (A4) een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling voor Hillegom vormt.

Voorkeursalternatief verbijsterde Hillegom
Met de zienswijze wil de gemeente bereiken dat provinciale staten van Noord- en Zuid-Holland de keuze van Gedeputeerde Staten heroverweegt en alsnog kiest voor het inhoudelijk betere voorkeursalternatief ‘Midden’.

Provinciale Staten nemen besluit
Naar verwachting nemen de Provinciale Staten van de provincies Noord- en Zuid-Holland medio 2018 een besluit. Zienswijzen kunnen ingediend worden t/m 18 februari 2018. Meer informatie is te vinden op www.noord-holland.nl/duinpolderweg.

Andere zienswijzes
Vrienden van Oud Hillegom
CHG Duin en Bollenstreek

Aankomende evenementen

Lees ook: