°C
dinsdag 16 juli 2024

Weerlaan beste locatie voor nieuwbouw IKC

Hillegom – Het college heeft 20 november  na uitgebreid overleg en na afweging van alle feiten en argumenten, een keuze gemaakt voor de bouw van de nieuwe school op de locatie Weerlaan, naast de brandweer.
De onderbouwing van deze keuze is gebaseerd op het onderzoeksrapport en de opmerkingen van inwoners die ontvangen zijn tijdens het inspraaktraject. Deze locatie kwam als de beste keuze naar voren, met name op de onderdelen verkeer, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeren en toekomstbestendigheid. De school geeft aan dat de ligging in het Vossepark goed aansluit bij de onderwijsvisie van het IKC, buiten leren en bewegen spelen hierbij een belangrijke rol.

Vervolgtraject met de buurt
Nu het besluit voor de locatie van de nieuwbouw van het IKC is genomen, wordt er een vervolgtraject gestart met de school en de omgeving van de school om te kijken hoe de school het beste kan worden ingepast in de omgeving.
De gemeente ziet hierbij kansen voor een kwaliteitsimpuls van het groen. Er gaat weliswaar een deel van het park af, maar de komst van de school biedt kansen voor een upgrade van het park en de direct omgeving.
Ook het signaal dat inwoners afgaven met betrekking tot veilig verkeer wordt in dit vervolgtraject meegenomen.

Groen compensatie
Wethouder van Trigt: “Ik begrijp dat een aantal inwoners blij en een aantal niet blij is met deze keuze, maar er moest een keuze gemaakt worden. Beide huidige gebouwen voldoen niet meer aan de wettelijke eisen en ze zijn te klein.
Het college van Hillegom kiest voor een toekomstbestendig schoolgebouw op een locatie waar kwaliteit, sportiviteit, beleving, duurzaamheid, flexibiliteit, verkeersveiligheid en bereikbaarheid centraal staat.
Daarnaast neemt het college het signaal dat via een petitie tot ons is gekomen, waarin het belang van groen voor een aantal Hillegommers naar voren werd gebracht, serieus.
Zoals wij bij de informatieavond van 7 november al duidelijk hebben aangegeven, zal het aantal vierkante meters park dat verdwijnt elders in Hillegom volgens bestaand beleid worden gecompenseerd”.

De gemeente staat voor de opgave om in Hillegom een school te realiseren voor 350 leerlingen. Een nieuw schoolgebouw moet voldoen aan de eisen van deze tijd.
De keuze voor de locatie van de nieuwe school maken wij door alle feiten en argumenten in beschouwing te nemen en alles zorgvuldig af te wegen. Zo is het college gekomen tot een locatiekeuze in het algemeen belang van de gemeente Hillegom.

Rol van de gemeenteraad
Het college gaat twee zaken voor besluit voorleggen aan de gemeenteraad: het budget voor de bouw van de school en de benodigde wijziging van het bestemmingsplan.

Het definitieve locatieonderzoek IKC Hillegom inclusief bijlagen, dat ten grondslag ligt aan het besluit, kunt u vinden op de website van de gemeente. www.hillegom.nl/leerwinkel.

Aankomende evenementen

Lees ook: