°C
woensdag 24 juli 2024

Definitief ontwerp voor de Houttuin en Molenstraat

Hillegom – Voor de herinrichting van de Houttuin en Molenstraat is afgelopen voorjaar een schetsontwerp gemaakt. Dit schetsontwerp is 10 mei gepresenteerd tijdens de inloopavond over de herinrichting van de Houttuin en de Molenstraat. Tijdens deze avond heeft de gemeente naar uw mening gevraagd. Deze reacties zijn in de denktank besproken en hebben samen met de input van de denktank geleid tot het definitieve ontwerp. Hieronder kunt u teruglezen hoe het plein er uit komt te zien. 

Groen

Er komen een aantal nieuwe bomen in plaats van de leilinden. Deze nieuwe bomen laten het zonlicht voor een gedeelte door. Er is ook gedacht aan meer kleur in het voorjaar.

Bankjes

Er zijn veel reacties gegeven over het ontbreken van bankjes. In het nieuwe plan komt er zelfs meer zitgelegenheid dan nu het geval is. Er komen een aantal lange banken met leuning. Om drie bomen komen ronde banken.

Hek Wilhelminaboom

Het hek blijft behouden. Het wordt prominent op een sokkel geplaatst zoals rond het jaar 1900 ook het geval was.

De pomp

Rond de pomp wordt een hardstenen plateau geplaatst. Ook deze aanpassing rond 1900. De pomp gaat weer drinkwater geven. Verder wordt de pomp gerestaureerd.

Rijrichting Molenstraat

Er is verkeerskundig advies ingewonnen of het omdraaien van de rijrichting voor minder sluipverkeer gaat zorgen. Er is besloten de rijrichting om te draaien. In de nieuwe situatie zal de auto te gast zijn en is er meer ruimte voor fietsverkeer.

Verlichting

De verlichting op het plein krijgt een sfeervol karakter door een ander type lantaarnpaal te kiezen dan in de Hoofdstaat. De Wilhelminaboom zal vanaf de onderzijde worden belicht met spots. Dit soort verlichting wordt ook in de Hoftuin toegepast.

Burgemeestersbank

De burgemeestersbank krijgt een nieuwe symbolische plek. Straks kan je vanaf de bank zo de Hoftuin in kijken. De bank komt op de plek waar ooit het gemeentehuis stond.

Parkeren van fietsen

Op een aantal plaatsen komen zogenoemde fietsnietjes.

Paaltje

Bij het plein komt in de Hoofdstraat een verzinkbaar paaltje. Dit paaltje zal doordeweeks niet zichtbaar zijn. Op zaterdag zal het paaltje voorkomen dat verkeer de Hoofdstraat in kan rijden. Het gaat hier niet om een automatisch bedienbare paal.

Bestrating

De bestrating zal hetzelfde zijn als de bestrating zoal nu in de Hoofdstraat Zuid aanwezig is.

Planning werkzaamheden

In oktober start de gemeente het werk in de Molenstraat. Liander saneert in oktober een gasleiding op de Houttuin. Na Sinterklaas en de feestdagen starten de herinrichtingswerkzaamheden aan de Houttuin. Voor de bloemencorso is al het werk afgerond en kan iedereen genieten van het prachtige plein.

Aankomende evenementen

Lees ook: