°C
woensdag 24 juli 2024

Vrienden verhuizen naar Kwekerij Veelzorg

Hillegom – Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft in Kwekerij Veelzorg een nieuw onderkomen gevonden. De historische stichting zal naar verwachting in de zomer van 2018 haar intrek nemen in het voormalige kantoor en een deel van de holkamer van het monumentale bollenbedrijf dat sinds 2010 eigendom is van BOEi. Een en ander volgens afspraken die zijn gemaakt tussen de familie Veldhuyzen van Zanten, BOEi en de gemeente Hillegom over de herontwikkeling van Kwekerij Veelzorg.

Op dit moment wordt druk gewerkt aan het bouwrijp maken van het terrein van Kwekerij Veelzorg. Op het terrein en in de voormalige bollenschuur zullen nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. Het voormalige kantoor dat aan de voortuin ligt van Stationsweg 131, ademt nog volledig de sfeer uit de tijd dat hier het bloembollenbedrijf van Arent Veldhuyzen van Zanten in bedrijf was. De Vrienden willen die beleving bewaren, zodat bezoekers kunnen zien en voelen hoe een bloembollenbedrijf in de vorige eeuw gerund werd.

Ook een deel van de voormalige (hyacinten-)holkamer komt de historische stichting ter beschikking. “Ook daar zijn we erg blij mee”, meldt Vrienden-voorzitter Hans Lommerse. “De Vrienden hebben een groot aantal lokale historische objecten in de collectie, en onze schatkamer in het Maartenshuis barst bijna uit zijn voegen. In Veelzorg kunnen we veel meer van onze schatten aan het publiek tonen. Maar eerst moet er nog volop inwendig verbouwd worden voordat we kunnen verhuizen. Dat project gaan we samen met BOEi als eerste aanpakken. De zomer van 2018 is daarom een prima moment om te gaan verhuizen.”

Maar de Vrienden willen niet alleen middels het kantoor en de holkamer van Veelzorg een inkijk geven in het lokale cultuurhistorische erfgoed. Er wordt momenteel door de stichting gewerkt aan de opzet van een virtueel museum – in beginsel gaat dat over Hillegom, maar gaandeweg zal er een uitbreiding volgen buiten de gemeentelijke grenzen. Hans Lommerse legt uit: “Het is de bedoeling dat via een app op de mobiele telefoon allerlei informatie over de bloembollencultuur aangeboden wordt. Gps-gestuurd, dus op het moment dat je als bezoeker vanaf de trein stapt op het station Hillegom, verschijnt er een melding op de telefoon van deze app die je informeert over de bloembollencultuur in Hillegom en over wat er zoal te beleven is in Hillegom op cultuurhistorisch gebied.”

Historie van Kwekerij Veelzorg

In 1822 begon Rutgerd Veldhuyzen van Zanten in Hillegom de Kwekerij Veelzorg. Vijf generaties teelden er aanvankelijk aardappelen en groenten, maar vanaf 1850 specialiseert men zich steeds meer in tulpen, hyacinten en narcissen. Bij de kwekerij aan de Stationsweg kwamen bollenschuren, een kantoor en de kwekerswoning Vredehof. Veelzorg groeide zo uit van een kleine kwekerij tot een indrukwekkend exportbedrijf in bloembollen.

In 1990 sloot Veelzorg haar deuren. Kwekerij Veelzorg is één van de gaafst bewaard gebleven bloembollenbedrijven in de regio en dus een waardevol stuk agrarisch erfgoed. Het hele complex toont de geschiedenis van de bloembollencultuur, die vanaf de tweede helft van de 19e eeuw bepalend is geweest voor de ontwikkeling van Hillegom en de Bollenstreek. 

De initiatiefnemer voor het behoud van Kwekerij Veelzorg is de voormalige eigenaar, de heer Arent Veldhuyzen van Zanten. Hij heeft geprobeerd een nieuwe bestemming voor de bollenschuren te vinden. Sinds 2008 wordt daarbij samengewerkt met BOEi. Op 31 december 2010 heeft Veldhuyzen van Zanten alle gebouwen, behalve de villa, voor het symbolische bedrag van één euro overgedragen aan BOEi. Daarbij heeft BOEi de verplichting op zich genomen de historische gebouwen te restaureren en deze een nieuwe functie te geven. Op basis daarvan is een start gemaakt met de voorbereiding van het bestemmingsplan. Helaas is de heer Arent Veldhuyzen van Zanten in februari 2014 overleden, met als gevolg dat een heroriëntatie op het project nodig was. Vanaf oktober 2014 werd de samenwerking tussen BOEi, de familie Veldhuyzen van Zanten en de gemeente Hillegom weer hervat, en werd de inzet van alle partijen gericht op een haalbaar plan voor het behoud van het bollencomplex van Kwekerij Veelzorg, dat thans ten uitvoering wordt gebracht.

Het plan betreft de restauratie van de oude bollenschuren en herbestemming van het gehele complex. De gebouwen op het terrein van Kwekerij Veelzorg zullen een woonbestemming krijgen. Het uiterlijk van de panden wordt zo veel mogelijk in originele staat gelaten. Zo kan dit bijzondere agrarische monument behouden worden en blijft het historische erfgoed van de bloembollencultuur in de Bollenstreek zichtbaar.

Over BOEi

BOEi is een ondernemende organisatie zonder winstoogmerk en heeft de ambitie een oplossing te vinden voor het maatschappelijke vraagstuk van het leegkomende erfgoed. De motivatie hiervoor begint bij de liefde voor het Nederlandse erfgoed, die BOEi deelt met een groot deel van de Nederlandse bevolking. BOEi ziet de verfrissende mogelijkheid om deze bijzondere monumenten nieuw leven in te blazen. Met de herbestemming van industrieel erfgoed maakt BOEi het mogelijk om monumenten een nieuw leven te geven, met een waardevolle plaats in de samenleving. Exploitatie op basis van zelfredzaamheid speelt hierin een belangrijke sleutelrol. Een blik naar de toekomst, maar met respect voor het verleden.

Met die visie ontwikkelde BOEi zich tot een pionier op het gebied van restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed. Het behoud van het cultuurhistorische karakter is daarbij een eerste uitgangspunt. De verhalen die de gebouwen met zich meedragen zijn daarbij echter minstens zo belangrijk.

Meer informatie vindt u op www.boei.nl.

Over Stichting Vrienden van Oud Hillegom

Stichting Vrienden van Oud Hillegom is in 1990 opgericht met als doel het behouden, zo nodig herstellen en verbeteren van natuur, landschap, woonomgeving, monumenten en beeldbepalende panden in Hillegom. Bovendien wil de stichting het besef bevorderen dat iedere Hillegommer hiervoor medeverantwoordelijk is.

In de 27 jaar van haar bestaan heeft de stichting veel werk kunnen verrichten om deze doelen te behalen. En daar gaan we met veel enthousiasme en de steun van meer dan 1.100 donateurs mee door!

Stichting Vrienden van Oud Hillegom organiseert allerlei evenementen. Het volledige evenementenoverzicht vindt u op www.vriendenvanoudhillegom.nl.

Aankomende evenementen

Lees ook: