°C
dinsdag 23 juli 2024

HartveiligWonen in Hillegom

Hillegom – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom heeft besloten haar omgeving Hartveilig te maken. Met HartveiligWonen verbetert de gemeente de acute zorg met een krachtig reanimatienetwerk van vrijwilligers en Automatische Externe Defibrillators (AED’s).

Dit netwerk biedt acute hulp in geval van een circulatiestilstand, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd.De gemeente start dit jaar met het opbouwen van dit belangrijke netwerk.

Grotere overlevingskans
Jaarlijks worden er 15.000 mensen in Nederland getroffen door een circulatiestilstand. Acute hulpverlening in de eerste 6 minuten is van cruciaal belang om de kans op overleven te vergroten.

Het lukt een ambulance niet altijd om binnen dit aantal minuten bij een slachtoffer te zijn. Door mensen in de omgeving van het slachtoffer in te zetten voor de eerste acute hulpverlening, wordt de kans om een hartstilstand te overleven vergroot.

Werkwijze
HartveiligWonen bestaat uit vrijwilligers die wonen en/of werken in de gemeente en die getraind zijn om te reanimeren en/of te defibrilleren.

Deze vrijwilligers worden opgeroepen door de meldkamer van 112, wanneer een hartstilstand wordt vermoed. Alarmering kan via een app op de telefoon of via een sms-bericht.

Gealarmeerde vrijwilligers wordt gevraagd te reageren op de oproep. De ingezette vrijwilligers krijgen via hun smartphone de exacte locatie van de calamiteit en/of de AED door, inclusief routebeschrijving.

De vrijwilligers verlenen acute hulp totdat het ambulancepersoneel dit overneemt.

Vrijwilligers en AED’s nodig
Om het reanimatienetwerk op te bouwen zijn veel vrijwilligers en AED’s nodig. De gemeente is daarom op zoek naar mensen die een erkende reanimatie/AED-training hebben gevolgd of bereid zijn deze te volgen. Aan verenigingen, organisaties of particulieren die een AED in bezit hebben, wordt ook gevraagd dit apparaat beschikbaar te stellen voor HartveiligWonen.

Bent u in het bezit van een erkende reanimatie/AED-training of bent u bereid deze te volgen? Registreer uzelf dan als vrijwilliger. De gemeente, de inwoners en werkenden van gemeente Hillegom zorgen er samen voor dat de gemeente Hartveilig wordt.

Informatieavond op 6 juni
Op dinsdag 6 juni van 19.30 tot 21.00uur is er een informatieavond voor iedereen die graag wil helpen Hillegom Hartveilig te maken. De bijeenkomst is in de raadzaal van het gemeentehuis van Hillegom aan de Hoofdstraat 115.

Meer informatie over HartveiligWonen is ook te vinden op www.hartveiligwonen.nl.

Aankomende evenementen

Lees ook: