°C
dinsdag 23 juli 2024

Geen huurverhogingen

Hillegom – Stek-huurders met een huishoudinkomen tot 40.349 euro krijgen dit jaar geen huurverhoging. Het gaat in totaal om 90 procent van alle Stek-woningen. De overige tien procent van de huurders krijgen een zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging van 4,3%. Vrije sectorwoningen krijgen een huurverhoging van 2,8%.

Betaalbaar wonen
‘Betaalbaar wonen is en blijft speerpunt voor Stek. Als we geen huurverhoging door hoeven te voeren voor de mensen met de laagste inkomens, dan doen we dat ook niet’, aldus Stek-bestuurder Hans Al. ‘Wij hebben een gezonde financiële positie. Dit komt door een lagere rentestand en crisis in de bouw voorgaande jaren. Hierdoor zijn de prijzen voor het bouwen en onderhouden bij aannemers lager geworden. Daarnaast heeft de verkoop van woningen voor inkomsten gezorgd. Onze doelgroep zijn mensen met de laagste inkomens. Wij vinden dat deze groep direct kan en mag profiteren van deze goede financiële positie.’

Het is voor het eerst in de geschiedenis van Stek dat er geen huurverhoging doorgevoerd wordt voor bewoners met de laagste inkomens.

Verhogen naar inkomen
‘Twintig tot dertig procent van al onze huurwoningen worden bewoond door mensen met een huishoudinkomen boven de 40.349 euro. Niet al deze mensen krijgen 4,3 procent huurverhoging. Chronisch zieken, AOW-ers én huishoudens van vier of meer personen zijn uitgesloten van de huurverhoging’, zegt Hans Al.

Sinds 2013 krijgen mensen met sociale huurwoning in Nederland te maken met een inkomensafhankelijke huurverhoging. De overheid wil dat mensen met een hoger inkomen verhuizen naar een duurdere woning, zodat de goedkopere huurwoningen vrijkomen voor mensen met een lager inkomen.

Huurdersvereniging
Jaarlijks stelt de overheid het maximale percentage van de huurverhoging vast. Corporaties overleggen met hun huurdersvertegenwoordiging over de hoogte van het percentage van de huurverhoging. Hoger dan de overheid voorschrijft mag niet, lager mag wel.

Alle huurders krijgen voor 1 mei persoonlijk bericht over de huurverhoging.

Aankomende evenementen

Lees ook: