Duurzaamheid moet DNA bloembollen- en boomkwekerijsector worden

2 min leestijd
Henk Westerhof, voorzitter Anthos

 Hillegom/Streek – “Duurzaamheid moet dé nieuwe strategie voor de bloembollen- en boomkwekerijsector worden om de markt te benaderen”, zo betoogde Anthos-voorzitter Henk Westerhof tijdens de drukbezochte eindejaarbijeenkomst van zijn organisatie. “Beide sectoren worden nu teveel en te vaak in het defensief gedrukt door acties van Greenpeace en publicaties in de media over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daar staat het toenemende belang van een duurzame en leefbare samenleving tegenover. Bloembollen en boomkwekerijproducten zijn bij uitstek geschikt om daar een bijdrage aan te leveren. Door onze deelname aan de Stichting De Groene Stad wil Anthos ertoe bijdragen dat duurzaamheid als hét DNA van de sector wordt gezien”, zo hield Westerhof de aanwezigen voor.

Transparantie
De sector zal veel meer transparantie moeten bieden over de wijze waarop de producten worden geproduceerd. Zowel retailers als afnemers in de institutionele markt vragen daarom, mede onder druk van de publieke opinie en acties van NGO’s, waaronder Greenpeace. “Het gaat bij de retail niet alleen om het rendement. Ook op het gebied van duurzaamheid zullen sierteeltproducten hun toegevoegde waarde in het schap moeten kunnen beargumenteren en bewijzen”, zo stelde Westerhof.

“In gemeenten is het vaak de politiek die hoge duurzaamheidseisen stelt aan onze bomen, struiken, bollen en planten, maar ook aan de leveranciers van deze producten. De gevraagde transparantie moet geboden worden door de ondernemers zelf. Certificering kan daarin een ondersteunende rol vervullen”. Westerhof kraakte in dat verband een kritische noot over de veelheid van de verschillende duurzaamheidsmerken, waaronder MPS, Groenkeur en Milieukeur: “De veelheid daarvan werkt de gevraagde transparantie niet in de hand en heeft daarop zelfs een frustrerende uitwerking, ook omdat marktpartijen het onderscheid tussen de verschillende merken moeilijk kan herkennen”.    

Groene Stad Charta
In het jaar 2050 woont 75 procent van de wereldbevolking in grote steden, zo blijkt uit onderzoek. Om steden leefbaar te houden liggen er kansen voor groen.

 

Om vergroening te stimuleren zal de Stichting De Groene Stad, waarin Anthos samen met de VHG en de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten participeert, binnenkort de Groene Stad Charta introduceren. Dit is hét handvest voor de vergroening van steden en dorpen. Door het ondertekenen van het Charta kunnen deelnemende bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties hun groene ambities zichtbaar maken met een doordachte inzet van groen op bijvoorbeeld pleinen in stads- en dorpscentra, bedrijfsterreinen of bij ziekenhuizen. Ondertekenaars kiezen daarmee voor vergroening ten bate van een duurzame en leefbare omgeving.

DNA
“De bloembollen- en boomkwekerijsector moet in alles wat ze doet duurzaamheid uitstralen. Dat betekent vooral blijven werken aan duurzame productiemethoden en transparantie bieden aan ketenpartijen. Alleen dan kan je ervoor zorgen dat duurzaamheid als hét DNA van de sector en de daarin werkzame ondernemers wordt gezien”, zo luidde de eindconclusie van de Anthos voorzitter.