°C
maandag 15 juli 2024

Najaars Vriendenavond

HILLEGOM – Stichting Vrienden van Oud Hillegom organiseert op vrijdag 11 november de Najaars Vriendenavond, in De Hoeksteen aan het Karel Doormanplein 2, Hillegom. Van oudsher een donateursavond, ofschoon ook ook niet-donateurs van de Vrienden van harte welkom zijn.

Over het werk dat het Hoogheemraadschap binnen Hillegom verricht, zal de heer P. Kuyt een lezing houden tijdens de Najaars Vriendenavond van Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Belangrijk is het voeren van een oppervlaktewaterpeil dat past bij de gebruiksfuncties. Om het peil ook in natte of droge perioden te kunnen voeren, moet het watersysteem voldoende berging en aan- en afvoercapaciteit hebben en moeten de watergangen en kunstwerken goed functioneren.

Ook werkt het Hoogheemraadschap van Rijnland de komende jaren aan de verbetering van het watersysteem in de polders van de Duin- en Bollenstreek. Er is gestart met een watergebiedsplan waarbij samen met eigenaren en belanghebbenden de aan- en afvoer in de polders verbeterd worden.

De tweede lezing van deze Vriendenavond zal worden gehouden Alphons Maas van de Vrienden-werkgroep Genealogie, over de boeiende uitdaging om alle inwoners in het Hillegom van 1830 in alle woningen te plaatsen – dit met gebruik van de lijsten van de volkstelling en het kadaster uit die tijd. In dat jaar is namelijk de eerste officiële volkstelling van het Koninkrijk Nederland gehouden. En in 1832 is het eerste kadaster van Nederland gepubliceerd. Van alle steden en dorpen zijn tekeningen gemaakt waarin de percelen zijn aangegeven. De uitkomst van deze puzzel wordt deze avond uit de doeken gedaan.

Aanvang van het programma is 20.00 uur; De Hoeksteen is open om 19.30 uur. De entree bedraagt € 5,00 inclusief 2 consumpties. De Vrienden hopen u op 11 november te verwelkomen!

Aankomende evenementen

Lees ook: