°C
donderdag 25 juli 2024

wijzigt subsidieregels kinderopvang

Hillegom – Met ingang van 1 januari 2017 wijzigt de gemeente Hillegom de subsidieregels voor kinderopvang. De gemeenteraad heeft besloten om met ingang van komend jaar te gaan werken met een ‘kindvolgend budget’. Dit betekent dat de kinderopvangorganisaties een subsidie krijgen per kind dat daadwerkelijk naar de opvang gaat. Bovendien sluiten de nieuwe subsidieregels aan bij de opdracht van minister Asscher om alle peuters de mogelijkheid te geven om naar een voorschoolse opvang te gaan.

Wettelijke verplichting
Het mogelijk maken van Voor- en Vroegschoolse Educatie voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar met een ontwikkelingsachterstand (bijvoorbeeld een taal- en of sociaal-emotionele achterstand) is een wettelijke verplichting van de gemeente. Het doel is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. De gemeente Hillegom neemt deze taak volledig op zich. Dat doet zij door een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang van deze kinderen aan de ouders te betalen (mits zij geen gebruik kunnen maken van de Wet op de Kinderopvang). Daarnaast betaalt de gemeente een subsidie van

€ 1400 per kind aan de organisatie die de Voor- en Vroegschoolse Educatie levert voor deze kinderen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) geeft hiervoor een indicatie.

Asschergelden
Begin dit jaar werd bekend dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geld beschikbaar stelt aan gemeentes om een aanbod te doen aan peuters van wie de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Voor deze gezinnen gaat de gemeente Hillegom werken met een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze bijdrage wordt via de kinderopvangorganisatie doorberekend aan de ouders. Dit betekent dat ouders die hiervoor in aanmerking komen korting krijgen als zij hun kind naar de peuteropvang brengen.

Deze wijziging geeft ruimte aan ouders om de beste oplossing voor hun kind te zoeken en biedt meer keuzevrijheid van kinderopvang. Daarnaast is op deze manier de toegang tot Voorschoolse educatie gewaarborgd voor alle kinderen die dit nodig hebben.

Aankomende evenementen

Lees ook: