Forse verlaging woonlasten

1 min leestijd

Hillegom – Hillegomse huishoudens betalen komend jaar 65 euro minder aan rioolheffing dan dit jaar. Daarnaast daalt ook de afvalstoffenheffing met ruim 20 euro. De totale woonlasten in Hillegom dalen hierdoor met ruim 10% ten opzichte van het jaar 2016. Door het gevoerde financiële beleid van de afgelopen jaren is Hillegom een financieel gezonde gemeente. De begroting 2017 is structureel sluitend en ook het meerjarenperspectief geeft op dit moment geen directe reden tot zorg.

Bouwen en wonen
Op het gebied van wonen ligt komend jaar de prioriteit bij de realisatie van meer (betaalbare) woningen in onder andere Hillegom-Noord (voormalige terrein van voetbalvereniging SIZO) en de wijk Vossepolder. Begin 2017 wordt de nieuwbouw voor de scholen Hilmare en Savio aan de Prinses Irenelaan opgeleverd. De voorbereidingen om te komen tot nieuwbouw voor de Jozefschool en de Leerwinkel zijn inmiddels in volle gang en worden in 2017 afgerond.

Veiligheid
Het behouden van een veilige leef- en woonomgeving blijft ook in 2017 een van onze belangrijkste taken. Samen met veiligheidspartners, zoals politie en brandweer, reageert Hillegom op situaties en incidenten die het gevoel van veiligheid aantasten of overlast veroorzaken.

Uitdagingen
De decentralisaties in het sociaal domein blijven ook het komende jaar om aandacht vragen. De uitdaging is om gezamenlijk met inwoners en het maatschappelijk middenveld de verschillende vormen van zorg en ondersteuning creatiever te organiseren. Ook wil de gemeente meer inzetten op preventie en komen tot andere werkwijzen om waar mogelijk kosten te besparen.

Een andere uitdaging ligt in het opbouwen van de ambtelijke werkorganisatie HLT Samen.

Deze ambtelijke fusie met de gemeenten Teylingen en Lisse moet over 3 jaar een structurele besparing opleveren van ruim € 400.000,- zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening aan de inwoners.