°C
woensdag 17 juli 2024

Aanpak Jeugdoverlast

Hillegom – De afgelopen maanden zijn er zowel bij de gemeente als bij de politie vele klachten binnen gekomen van jeugdoverlast. De overlast werd voornamelijk ervaren door omwonenden van park de Belt, het Cerespark en rondom het jongerencentrum Solution.

De overlast bestaat uit schreeuwen en harde muziek, het achterlaten van rotzooi op de grond, gebruik van alcohol en drugs en het racen met auto’s en scooters tot vaak diep in de nacht. Inmiddels is de tolerantiegrens bij veel omwonenden bereikt.

Voor wat betreft het Cerespark en jongerencentrum Solution heeft de gemeente al enige fysieke maatregelen getroffen. Bij het Cerespark zijn onder andere de betonnen picknickset en de daaromheen staande betonnen blokken verwijderd.  Daarnaast is er laag hekwerk aangebracht om het fysiek onmogelijk te maken met voertuigen  het park in te rijden. Bij Solution is de picknickset verplaatst van de plek naast het speelveld naar het stukje terrein achter het jongerencentrum.

Naast deze fysieke maatregelen werken de politie, de Boa’s en het jongerenwerk nauw samen. Er worden extra controles uitgevoerd, met name ook ’s avonds en ’s nachts. We zijn met de jeugd veel in gesprek en we zijn op de goede weg. Naast de fysieke maatregelen wordt door de jeugd zelf ook gewerkt naar een meer leefbaarder omgeving, meer respect voor de hangplek en de directe omgeving.

Jeugdoverlast is van alle tijden en vindt echt niet alleen in Hillegom plaats. Er zijn echter wel grenzen. De gemeente Hillegom hanteert de stelregel dat hangen mag, maar wel volgens de daarvoor geldende regels. Dat wil zeggen dat te allen tijde de omgeving van een hangplek gerespecteerd dient te worden. Er wordt geen harde muziek gedraaid, geen rotzooi achter gelaten, geen vernielingen gepleegd en geen alcohol en drugs gebruikt. Er wordt niet gereden met (brom)fietsen in de parken.

“We moeten het samen doen, samen de openbare ruimte delen, dit voor zowel jong als oud. Blijf met elkaar in gesprek en respecteer elkaars wensen. Samen gaan we voor een leuk en leefbaar Hillegom”. Aldus de gemeente.

Aankomende evenementen

Lees ook: