°C
maandag 15 juli 2024

Zwembad Veilig & Schoon

Hillegom – Zwembad De Vosse heeft wederom het Keurmerk Veilig & Schoon gekregen. Dit houdt in dat de accommodatie voldoet aan alle wettelijke eisen en extra opgestelde richtlijnen in het kader van veiligheid en hygiëne.

Het Keurmerk Veilig & Schoon is het branchekeurmerk voor zwembaden en om in aanmerking te komen voor dit Keurmerk dient het zwembad aan wettelijke en algemene eisen te voldoen. Deze eisen zijn geformuleerd in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Het Keurmerk betekent een kwaliteitsslag en omvat verschillende wettelijke kaders die voor zwembaden van toepassing zijn. Naast de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (WHVBZ) zijn dit onder andere: waterleidingwet en legionella preventie, ARBO, HACCP en wet Milieubeheer. Met het behalen van het Keurmerk Veilig & Schoon toont het management van zwembad De Vosse aan dat bedrijfsprocessen ten aanzien van hygiëne en veiligheid goed geregeld zijn en op juiste wijze worden uitgevoerd door de medewerkers.

Vincent Venloo, manager van zwembad De Vosse, is verheugd dat het keurmerk wederom behaald is. “Hiermee wordt bevestigd dat we de zaken op orde hebben voor wat betreft veiligheid en hygiëne. Uiteraard zullen medewerkers en management er alles aan doen dit om kwaliteitsniveau te behouden.” aldus Venloo.

Sportfondsen
Sportfondsen Nederland is trots op het feit dat Zwembad De Vosse / Sportfondsen Hillegom BV haar zaken goed voor elkaar heeft. Als één van de oprichters van het Keurmerk Veilig & Schoon streeft de exploitant van zwembaden in Nederland ernaar om alle baden op dit niveau te krijgen en te houden.

Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen die bezoekers, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Zwembaden die in het bezit zijn van het keurmerk zijn te herkennen aan het logo Veilig & Schoon en kunnen zich door deze structurele kwaliteitsverbetering onderscheiden.

Voor meer informatie over het keurmerk kunt u terecht op www.zwembadkeur.nl

Aankomende evenementen

Lees ook: