°C
dinsdag 23 juli 2024

Gemeenten en Rijnland werken samen

groepsfoto samenwerking waterketen 2016Hillegom/streek – Op maandag 4 juli hebben gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland opnieuw een overeenkomst ondertekend voor de samenwerking in de waterketen, deze keer met drinkwaterbedrijven, zodat de keten nu volledig is. De ondertekening vond plaats in Gemaal De Cruquius.

Met de ondertekening bevestigen de partijen hun samenwerking in de waterketen: van afval- tot drinkwater. Doel is het bereiken van de zogeheten 3k’s: kostenreductie door gezamenlijk investeren, verlaging van de kwetsbaarheid van de watersector door kennisuitwisseling en het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening. De samenwerking is in navolging van het landelijke Bestuursakkoord Water in 2011. Het hoogheemraadschap, de inliggende gemeenten en drinkwaterbedrijven hebben zich verenigd in vier sub-regio’s: Leidse Regio, Bollenstreek, Kennemerland en Groene Hart.

Klimaatverandering
Een belangrijk onderwerp binnen de samenwerking is het veranderende klimaat en de effecten, die nu merkbaar zijn. Pieken in droogte en regen wisselen elkaar vaker af, de zeespiegel stijgt, de bodem zakt. Dat vraagt om een duurzaam en toekomstbestendig waterbeheer. Iets dat niet alleen bereikt kan worden door samenwerking tussen overheden en drinkwaterbedrijven, maar ook door medewerking van burgers en bedrijven.

Elk balkon een ton
Diverse publiekscampagnes laten zien wat mensen zelf kunnen doen bij droogte en wateroverlast, zoals: “Tegel eruit, plant erin”, “Huisje-Boompje-Beter” en “Actie Regenton”. Hoogheemraad Jeroen Haan: ‘Inwoners dragen bij aan een duurzame waterhuishouding door een regenton te plaatsen. Op elk balkon past wel een ton. Het regenwater is prima voor de planten, hiervoor hoeven we geen drinkwater te gebruiken.’

Wethouder Hoekstra van Alphen aan den Rijn vult aan: ‘Bij de inrichting van de openbare ruimte kijken we of, en waar, stenen vervangen kunnen worden door beplanting. Het zou goed zijn als ook inwoners minder stenen in hun tuin aanbrengen en meer beplanting. Zo maken we onze leefomgeving prettiger én helpen we de riolering een handje bij het voorkomen van wateroverlast als gevolg van stortbuien.’

Aankomende evenementen

Lees ook: