°C
dinsdag 23 juli 2024

Servicepunt Werk

Hillegom/Streek – Werkzoekenden en werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2016 terecht bij het Servicepunt Werk. Het huidige Werkgeversservicepunt Duin- en Bollenstreek breidt uit, krijgt meer re-integratietaken en een personele uitbreiding van het team. Door krachten te bundelen van twee gemeentelijke sociale diensten (gemeente Katwijk en de ISD Bollenstreek) en MareGroep NV kunnen de 6 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek zoveel mogelijk mensen naar werk begeleiden. Dit betekent dat we meer mogelijk maken voor uitkeringsgerechtigden, ook die op grote afstand staan van de arbeidsmarkt. Het Servicepunt werk wil hier ondernemers nog intensiever bij betrekken.

Wat vooraf ging
Drie jaar geleden is gestart met het Werkgeversservicepunt. De gezamenlijke aanpak voor re-integratie blijkt een succes. Daarom willen partijen een volgende stap zetten naar een uitgebreider Servicepunt werk. Het wordt één plek waar werkgevers informatie krijgen over de mogelijkheden voor loonkostensubsidie, het werken met mensen die extra begeleiding nodig hebben en het re-integreren van werkzoekenden naar betaald werk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van alle kennis en diensten van de betrokken partners.

Recente ontwikkeling
In februari 2016 kwam het bedrijfsplan voor het Servicepunt Werk gereed. Een plan van 6 gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek als antwoord op de Participatiewet. Gemeenten zijn daarbij niet alleen verantwoordelijk voor mensen met een bijstandsuitkering, maar hebben ook de taak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. De ondernemingsraden van MareGroep NV, de ISD Bollenstreek en de sociale dienst van Katwijk hebben een advies uitgebracht op het voorgelegde bedrijfsplan over het Servicepunt Werk. De ondernemingsraden van de gemeentelijke sociale diensten adviseerden positief. Het advies van de ondernemingsraad van MareGroep NV was negatief en gaf aanleiding voor nader overleg en het maken van aanvullende afspraken. Deze worden nu gemaakt waarmee het Servicepunt Werk vanaf 1 juli van start kan gaan. Alle partijen hebben vertrouwen in de goede afloop.

Toekomst
Professionals van ISD Bollenstreek en sociale dienst Katwijk en MareGroep NV vormen in de toekomst 1 team. Ook de consulenten en accountmanagers van het huidige Werkgeversservicepunt (WGSP) maken hier deel van uit. Doel is zoveel mogelijk inwoners de kans geven op betaald werk.
De consulenten en accountmanagers gaan vanaf 1 juli op zoek naar mogelijkheden om de dienstverlening naar werkgevers en werkzoekenden verder te ontwikkelen. De adviezen die vanuit de ondernemingsraden zijn gegeven, worden hier in meegenomen. Het Servicepunt Werk wordt zo stap voor stap verder ontwikkeld.

Aankomende evenementen

Lees ook: