Agrariërs Flevoland bezochten Hillegom

1 min leestijd

Hillegom / Streek – De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond ontving op 25 mei jl. bestuursleden en vrijwilligers van een agrarische natuurvereniging uit de Flevopolders. Zij werden rondgeleid langs verschillende projecten in de Bollenstreek.

’s Ochtends kregen de collega’s een rondleiding op het agrarisch bedrijf A.T. Zeestraten. Dit laatste boerenbedrijf van Hillegom combineert biologische veehouderij met bloembollenteelt. De 24 jonge blaarkopkoeien worden zowel voor de melk als voor het vlees gehouden. In de boerenlandwinkel Elsbroekerwei worden biologische producten verkocht.

Weidevogels en bollenvogels
Het weiland in de Elsbroekerpolder wordt door Zeestraten beheerd als natuurgebied. Het gras is rijk aan plantensoorten en wordt later in het voorjaar gemaaid om broedende weidevogels te beschermen. Dit agrarisch natuurbeheer werpt zijn vruchten af, want ondanks de ligging in de drukke Randstad, broeden in de polder veel weidevogels. Tijdens de rondleiding keken de collega’s uit Flevoland hun ogen uit naar de rondvliegende kieviten, tureluurs, grutto’s en scholeksters. Er werden zelfs nog enkele nestjes met eieren en kuikens aangetroffen.

Agrarisch natuurbeheer
Daarna vertrok de groep naar Noordwijk, waar een lunch klaar stond in streekmuseum boerderij Veldzicht. Daar gaf het bestuur van ANLV Geestgrond uitleg over het Bollenvogel-project, waarbij de vogels in de bollenvelden worden geteld en geïnventariseerd. De bollenvelden blijken voor veel vogelsoorten een prima broed- en foerageergebied.

Ook werd gesproken over de andere activiteiten, die de agrarische natuur- en landschapsvereniging al sinds 1999 in de Bollenstreek ontplooit. Voorbeelden daarvan zijn het aanplanten van hagen en erfbeplanting en slootkantbeheer. Ook het Wandelnetwerk Bollenstreek is een succesvol project. Dat bestaat uit boerenlandpaden, die dwars door weilanden en bollenvelden lopen.

Meer informatie over ANLV Geestgrond is te vinden op www.anlvgeestgrond.nl