Invoering Social Return On Investment

1 min leestijd

Hillegom/streek – Social Return On Investment (SROI) is het stellen van sociale voorwaarden bij het inkopen en aanbesteden door de gemeente. De gemeente vraagt zo aan een leverancier niet alleen een dienst te leveren, maar ook om iets – verband houdend met de te leveren dienst – te doen. Namelijk investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld iemand tijdelijk in dienst te nemen voor het uitvoeren van deze dienst.

Door afspraken te maken in het inkoopproces over SROI met leveranciers willen de gemeenten kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

SROI invoeren, te starten met een pilot
De colleges hebben besloten Social Return On Investment (SROI) in te voeren, te beginnen met een pilot in de periode 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017. De gemeenten willen hiermee ervaring opdoen met SROI. Aan het einde van 2016 vindt een tussenevaluatie plaats en na afloop van het project is er een eindevaluatie. Wat de gemeenten belangrijk vinden, is dat ze met SROI mensen aan werk kunnen helpen.

Op die manier willen zij voor een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkkansen creëren De afspraken bij de inkoop kunnen bijvoorbeeld gaan om (tijdelijk) werk, om stageplaatsen of werkervaringsplaatsen.