°C
zaterdag 13 juli 2024

Mogelijke fusie woningcorporaties Warmunda en Stek

Hillegom/regio – Woningstichting Warmunda uit Warmond en wooncorporatie Stek uit Lisse, Hillegom en Teylingen gaan mogelijk fuseren. De beide corporaties hebben op donderdag 24 maart een intentieverklaring ondertekend. De beoogde fusie zal dan 1 januari 2017 ingaan. ‘Er moet nog een hele procedure gevolgd worden, zoals formele goedkeuring van de huurdersverenigingen en de overheden, maar dit is de eerste stap naar een fusie’, aldus Stek-bestuurder Hans Al.

Interim bestuurder van Warmunda Marja Duiverman benadrukt het belang van een schaalvergroting: ‘Warmunda heeft nu niet alle specialisaties in huis die nodig zijn om alle taken makkelijk te verrichten en zijn kwetsbaar als er iemand uitvalt. Stek is een grotere club die allerlei specialisaties in huis heeft. Daarnaast kennen wij elkaar goed en hebben dezelfde opvattingen over bijvoorbeeld betaalbaarheid en het behouden van huurwoningen voor de sociale volkshuisvesting in de Bollenstreek.’.

Steunpunt Warmond
De nieuwe corporatie krijgt een omvang van ruim 6.500 woningen. Er vallen geen ontslagen; de personeelsleden van Warmunda krijgen een nieuwe plek op het kantoor van Stek aan de Hobahostraat in Lisse. Er blijft wel een steunpunt in Warmond voor de huurders. De openingstijden van dit kantoor worden in overleg met de huurdersvereniging Warmondig vastgesteld.

Draagvlak
De afgelopen weken hebben beide bestuurders van de corporaties oriënterende gesprekken gevoerd met de drie gemeentes, huurdersorganisaties en medewerkers. Hieruit blijkt dat er voldoende draagvlak is om een verdere fusie voor te bereiden.

Teylingen-wethouder Bas Brekelmans is positief gestemd over de plannen voor de fusie: ‘Een fusie tussen deze twee corporaties in de Bollenstreek is voor ons als gemeente Teylingen een hele logische stap’, aldus Brekelmans. ’We kunnen nu nog makkelijker zaken zoals de woonvisie in relatie tot sociale woningbouw afstemmen. Beide corporaties zijn financieel gezond en bieden een stevige continuïteit voor huurders. Daarnaast werken en denken zij ook actief mee met mooie projecten, zoals bijvoorbeeld Hooghkamer in onze gemeente.’.

Aankomende evenementen

Lees ook: