°C
maandag 15 juli 2024

Standpunt Duinpolderweg onveranderd

Hillegom – Naar aanleiding van het interview met (voormalig) wethouder Ten Hagen in de laatste nieuwsbrief Duinpolderweg en het artikel ‘Duinpolderweg is echt nodig’ (Haarlems Dagblad van 17 december 2015), kan het beeld zijn ontstaan dat het standpunt van het college van B&W van Hillegom rondom de Duinpolderweg is gewijzigd. Dit is niet het geval. Het college schaart zich nog steeds onverminderd achter de afspraken die hierover zijn gemaakt in het coalitieakkoord 2014-2018.

Standpunt Hillegom
Burgemeester en wethouders van Hillegom vinden namelijk nog steeds dat eerst nut en noodzaak van de Duinpolderweg voor de verkeerssituatie in en de economische ontwikkeling van Hillegom en de Duin- en Bollenstreek onomstotelijk aangetoond moeten worden.

Onderzoek
Voor de Duinpolderweg, omschreven in het coalitieakkoord 2014-2018 als de Noordelijke Ontsluiting Greenport (NOG), onderzoeken de initiatiefnemers van de wegverbinding tussen de N206 en de A4 (provincies Noord- en Zuid Holland), momenteel nut en noodzaak op de diverse effecten voor de regio. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend.

Vervanging wethouder Ten Hagen
Naar aanleiding van de ontstane discussie over bovengenoemd interview heeft wethouder Ten Hagen eind vorig jaar zijn ontslag aangeboden. De procedure voor het aantrekken van een nieuwe wethouder is deze week gestart. Tot het moment waarop de nieuwe wethouder door de gemeenteraad wordt benoemd, neemt wethouder Anne de Jong het volledige takenpakket van wethouder Ten Hagen over.

Aankomende evenementen

Lees ook: