°C
zaterdag 13 juli 2024

Versnelde huisvesting voor vluchtelingen

De instroom van asielzoekers richting Europa raakt in een stroomversnelling. De Nederlandse gemeenten staan samen voor de opdracht om opvang te regelen voor asielzoekers. Daarnaast hebben zij de taak om woonruimte te bieden aan asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben (de zogenaamde statushouders).

Het Hillegoms college verkent samen met betrokken partijen of het mogelijk is om versneld  permanente huisvesting te bieden aan statushouders die momenteel in een asielzoekerscentrum verblijven. Daarnaast onderzoekt het college de optie om voor een paar maanden  woonruimte te bieden aan statushouders. Zo ontstaat bij de asielzoekerscentra ruimte voor nieuwe asielzoekers. Een werkgroep brengt de mogelijkheden in kaart. De gemeenteraad is betrokken bij dit proces. Voor beide opties staat voor het college zorgvuldigheid voorop voor wat betreft implementatie en communicatie met betrokkenen. Het college neemt de raad mee in de stappen die hij zet.

Geen asielzoekerscentrum
In Hillegom zijn op dit moment geen locaties beschikbaar die direct bruikbaar zijn om noodopvang te bieden aan een grote groep vluchtelingen.

Het college verkende de afgelopen weken ook de mogelijkheden om een asielzoekerscentrum in te richten. Hierbij is intensief gesproken met de andere Duin- en Bollengemeenten en het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Het COA stelt hier de eis aan de gemeenten dat er minimaal 250 mensen minimaal vijf jaar opgevangen kunnen worden. Het college is van mening dat dit een te grote opgave is voor een dorp van deze schaal. De focus ligt nu op de huisvesting van statushouders.

Woonruimte  voor statushouders
De opvang van asielzoekers wordt nu belemmerd door capaciteitsgebrek bij de asielzoekerscentra. Zo’n 13.000 statushouders in Nederland wachten op woonruimte buiten de muren van het asielzoekerscentrum.

Permanente huisvesting
De gemeente Hillegom bekijkt de optie om versneld woonruimte te bieden aan statushouders die een plek in Hillegom moeten krijgen. Hillegom voldoet als één van de weinige gemeenten al jaren aan de landelijk taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Sinds 2012 is in Hillegom woonruimte gevonden voor zo’n 70 statushouders. Hillegom wil een voorschot te nemen op haar taakstelling door in 2016

60 statushouders versneld woonruimte aan te bieden. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de vraag naar sociale huurwoningen in Hillegom. Het college vraagt de werkgroep naar creatieve oplossingen te zoeken buiten de bestaande woningvoorraad.

Tijdelijke opvang
De werkgroep onderzoekt in opdracht van het college of en op welke locaties het mogelijk is om statushouders enkele maanden op te vangen. Iedere statushouder is gekoppeld aan een gemeente die daarmee verantwoordelijk is voor de definitieve huisvesting in hun gemeente. De statushouder verhuist zodra er plek is in de gemeente waar hij aan gekoppeld is. Het COA komt gemeenten hiervoor financieel tegemoet.

Aankomende evenementen

Lees ook: