°C
dinsdag 23 juli 2024

Jubileum-expositie Vrienden van Oud Hillegom

Hillegom – Stichting Vrienden van Oud Hillegom viert dit jaar haar 25-jarig jubileum en één van de jubileum-activiteiten is een quiz over de geschiedenis van Hillegom. Dorpsgenoten kunnen hun kennis over de geschiedenis van Hillegom testen in 25 vragen.

Om de laatste 8 vragen te beantwoorden, is een bezoekje nodig aan de grote jubileum-expositie van de Vrienden genaamd “25 jaar terug naar de toekomst”. Deze expositie in de Maartenskerk en het Maartenshuis (Kerkplein 1) is beslist de moeite waard want ingedeeld in allerlei onderwerpen die te maken hebben met 25 jaar Vrienden van Oud Hillegom. Een aantal van de onderwerpen zijn: 25 kwekerswoningen; Hillegomse straatbeelden toen en nu; Hillegom vanuit de lucht; de verhalen van 25 schenkingen; 25 personen, 25 verhalen.

De expositie is open voor het publiek van 9 t/m 15 oktober, openingstijden staan op de website van de vrienden, www.vriendenvanoudhillegom.nl. Toegang is gratis.

In aanloop naar deze jubileum-expositie hebben de Vrienden als opwarmertje een quiz samengesteld. Het antwoordformulier waarop tevens alle 25 vragen vermeld staan, kan worden gedownload van de website. Er zijn een aantal “vriend”elijke prijzen te winnen, met als eerste prijs een excursie voor 2 personen naar The House of Six in Amsterdam op 19 of 26 november.

Vraag 11 tot en met 17 zijn:

11. Wie verbood de jaarlijkse kermis in 1832 en waarom?

12. Het doktershuis op de hoek van de Hoofdstraat en de Molenstraat is een monument. Welke dokters woonden of werkten daar en is het een Rijksmonument of een gemeentelijk monument?

13. Vanaf 1811 hield de gemeente een geboorte, huwelijk of overlijden bij (burgerlijke stand). Welke instantie hield dat voor 1811 bij?

14. Welke Hillegomse achternamen uit de top 10 komen in zowel 1811-1882, 1906 en 2012 voor?

15. Voor wie is het monumentje voor ’t Hof op de hoek van de Hoofdstraat en de Raadhuisstraat?

16. Wat is de oudste nog bestaande vereniging in Hillegom?

17. Sinds wanneer is “t Hof van de gemeente Hillegom als raadhuis in gebruik?

Aankomende evenementen

Lees ook: