°C
woensdag 24 juli 2024

Veiligheidsmonitor 2015

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan een representatieve steekproef van 624 inwoners van gemeente Hillegom. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van politie en gemeente. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint op 6 augustus 2015. De resultaten worden in maart 2016 verwacht.

Burgemeester Van Erk benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor. Volgens het gemeentebestuur is het belangrijk dat zoveel mogelijk burgers die benaderd worden, deelnemen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in Hillegom.

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Meer informatie kunt u vinden op www.veiligheidsmonitor.nl.

Aankomende evenementen

Lees ook: