°C
dinsdag 23 juli 2024

Hillegom, Lisse en Teylingen willen één ambtelijke organisatie

De colleges van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen willen hun ambtelijke organisaties samenbrengen. Door hun krachten te bundelen verhogen de gemeenten hun strategische kracht voor de lange termijn. Zo kunnen ze de complexe veranderingen in de maatschappij en de nieuwe gemeentelijke taken nog beter aan.

De colleges willen met één ambtelijke organisatie hun strategische positie verbeteren, de kwaliteit van het werk verhogen, de kwetsbaarheid verminderen en de kosten verlagen. Zo draagt één ambtelijke organisatie bij aan goede dienstverlening en een prettig woon-, werk- en leefklimaat voor inwoners. Op 25 juni nemen de raden een besluit over deze ambtelijke samenwerking.

Van inhoud naar vorm
De gemeenten in de Bollenstreek werken al geruime tijd intensief samen om hun strategische positie te versterken. Hierin is al veel bereikt. Zo zijn er in 2013 over vijf thema’s de 36 Valentijnsafspraken gemaakt. Op de thema’s economische agenda en sociaal domein zijn programma’s opgesteld en is er ook vooruitgang geboekt. Beiden zijn vanuit de inhoud opgepakt, maar staan nu voor organisatorische vraagstukken.

Verminderen lappendeken
De samenwerking op de strategische thema’s en de ambtelijke initiatieven leveren veel voordelen op. Los van elkaar ontstaat er echter wel een aanzienlijke lappendeken in samenwerkingsthema’s en samenwerkingspartners. Nu rijst de vraag op welke wijze de regionale samenwerking zo georganiseerd kan worden dat dit leidt tot een versterking van de strategische positie van de samenwerkende gemeenten. De colleges van Hillegom, Lisse en Teylingen vinden een ambtelijke samenwerking een goede oplossing. Met deze samenvoeging wordt de zogenoemde lappendeken verminderd, blijven de gemeentebesturen zelfstandig en wordt de bestuurskracht duurzaam versterkt door één krachtige, ambtelijke organisatie.

Uitgangspunten
De colleges hebben een aantal belangrijke uitgangspunten. Zo blijven de deelnemende gemeenten bestuurlijk zelfstandig blijven. De bestaande dienstverlening moet blijven. De kosten van de ambtelijke organisatie moeten teruggebracht worden, maar dit mag niet ten koste gaan van de gezamenlijk beoogde kwaliteit. Er wordt gebruikt gemaakt van bestaande huisvesting. Medewerkers hebben een werkgarantie, geen functiegarantie. En de samenvoeging zal de bestaande samenwerkingsverbanden niet in de weg staan.

Noordwijk en Noordwijkerhout
De gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout hebben laten weten niet deel te willen nemen in dit traject. De drie gemeenten respecteren dit besluit. De uitwerking van de 36 strategische afspraken blijven onverminderd van groot belang, om zo de positie van heel de Duin- en Bollenstreek te versterken.

Besluit
De colleges vragen de raden op 25 juni 2015 in te stemmen met een ambtelijke samenvoeging per 1 januari 2017. En om een plan van aanpak en bedrijfsplan op te mogen stellen met daarin de voorstellen en besluiten om daadwerkelijk te komen tot één ambtelijke organisatie.

Aankomende evenementen

Lees ook: