°C
dinsdag 23 juli 2024

Inloopbijeenkomst renovatie Hoftuin

Op dinsdag 19 mei vindt een inloopbijeenkomst plaats over het nieuwe ontwerp van de Hoftuin. Hillegommers zijn van harte welkom in de hal van het gemeentehuis tussen 16.30 en 18.00 uur of tussen 18.30 en 20.00 uur.

Meedenken
Een aantal uitgangspunten in het nieuwe ontwerp staat al vast: de padenstructuur, de watermuur en de locaties van de ingangen van de Hoftuin. Maar er is nog voldoende ruimte om aandachtspunten in te brengen, zoals het soort beplanting, het assortiment, de  kleurkeuze van de beplanting, de locatie van de Koningslinde en de  gebruiksmogelijkheden van de nieuwe Hoftuin.

Na afloop van de inloopbijeenkomsten wordt bekeken of de verzoeken en opmerkingen verwerkt kunnen worden in het definitief ontwerp. Hierover volgt een terugkoppeling op de gemeentelijke website.

Tot 31 mei staat een ontwerptekening op de website. Inwoners kunnen hun reactie hierop mailen naar info@hillegom.nl. De informatie is ook tot eind mei te bekijken in de hal van het gemeentehuis. Aan de balie is een reactieformulier te verkrijgen.

Visitekaartje van Hillegom
De Hoftuin vertoont op dit moment tekortkomingen, zoals bijvoorbeeld het onderhoud en de ruimtelijke aansluiting bij de omgeving. Daarnaast bestaat al langer de wens om het historisch karakter van de Hoftuin terug te brengen.

De Hoftuin moet een plek worden waar jong en oud kunnen vertoeven, wandelen, spelen en waar evenementen gehouden kunnen worden. De tuin krijgt een duidelijkere padenstructuur. Het ontwerp is geïnspireerd op het overdrachtsdocument van de familie Van Waveren aan de gemeente Hillegom van 1903.   De tuin krijgt een uitstraling en allure zoals rond 1900 gebruikelijk was. De monumentale bomen blijven behouden. In het

ontwerp wordt een overgang gecreëerd naar de rest van het centrum. Door het realiseren van een steiger is ook een betere aansluiting gevonden tussen de tuin en de Hillegommerbeek. Met dit ontwerp verbetert de gemeente de verblijfskwaliteit van de Hoftuin. De Hoftuin wordt zo het visitekaartje van Hillegom.

Meer informatie over de renovatie van de Hoftuin kunt u vinden op www.hillegom.nl

Aankomende evenementen

Lees ook: