°C
woensdag 17 juli 2024

Preventieve controle gasleidingen in Elsbroek

Op maandag 23 februari ontvangen zo’n 2.300 gezinnen in de wijk Elsbroek een brief van de gemeente met een oproep om hun gasleidingen te laten controleren op roestvorming. De gemeente reageert hiermee op signalen van een installateur die bij een aantal woningen in Elsbroek roest op de gasleidingen constateerde. Dit probleem doet zich vooral voor bij woningen die gebouwd zijn voor 1986, met een vochtige kruipruimte. Hiermee ontstaat het risico dat leidingen doorroesten waardoor er een gaslek kan ontstaan. Vanwege de veiligheid van de inwoners verplicht de gemeente tot een controle van de gasleidingen in de wijk.

Controleren en waar nodig vervangen
De woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de gasleiding in hun pand. De controle mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerde installateur. Als uit de controle blijkt dat de gasinstallatie niet veilig is, moet deze vervangen worden. De gemeente adviseert bewoners om samen met hun buren een installateur in de hand nemen. Zo kunnen zij kosten besparen en de controle en eventuele vervanging in één keer regelen. Na controle en eventuele vervanging moet de eigenaar dit afmelden bij de gemeente via een antwoordkaart.

Huurders kunnen contact opnemen met de verhuurder. De grote verhuurders zijn door de gemeente inmiddels geïnformeerd.

Huiseigenaren met pand voor 1986
Het is verstandig om de gasleiding regelmatig te laten controleren door een erkende installateur. Mochten inwoners, ook buiten Elsbroek, roest op de gasleiding constateren dan vraagt de gemeente dit te melden via info@hillegom.nl. Zo kan de gemeente voor heel Hillegom de situatie in beeld brengen.

Informatie
Op de gemeentelijke website www.hillegom.nl/gasleiding staat alle informatie over deze preventieve controle van de gasleidingen in Elsbroek. Daarnaast kunnen vragen gesteld worden via info@hillegom.nl of 140252.

Aankomende evenementen

Lees ook: