°C
dinsdag 16 juli 2024

voor- en vroegschoolse educatie Hillegom

Ondertekening Voor- en vroegschoolse Educatie
Ondertekening Voor- en vroegschoolse Educatie

Op dinsdag 20 januari ondertekenden alle Hillegomse schoolbesturen, directies van kinderopvang en peuterspeelzalen en de gemeente het Convenant Voor- en vroegschoolse educatie Hillegom. Dit convenant legt afspraken vast over voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor alle peuters en kleuters in Hillegom.

De gemeente, schoolbesturen en directies van kinderopvang en peuterspeelzalen zetten zich al jaren in om achterstanden in de ontwikkeling van kinderen te voorkomen. Ze werken daarin samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Om de VVE voor alle kinderen toegankelijk te maken is gemeentelijke subsidie beschikbaar.

“We vinden het belangrijk dat er een doorgaande lijn is van de voorschoolse educatie naar het basisonderwijs”, aldus wethouder Annechien Snuif. “Op die manier krijgen kinderen een zo goed mogelijke start in groep 3. De kinderopvang en peuterspeelzalen in Hillegom doen samen met scholen al een hoop om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Daarbij valt te denken aan taal en rekenen, maar ook aan motorische en sociaal emotionele vaardigheden.”

 

Aankomende evenementen

Lees ook: