°C
donderdag 25 juli 2024

Opening Vosse- en Weerlanerpolder

vosse en weerlanderpolder
Vosse en weerlanderpolder

12 December was de​ officiële opening van het recreatiegebied Vosse- en Weerlanerpolder. Onder andere Ivo ten Hagen, gedeputeerde Jaap Bond van Noord-Holland, gedeputeerde Han Weber van Zuid-Holland en wethouder Den Ouden (portefeuillehouder Natuur en Landschap van Holland Rijnland) waren hierbij aanwezig. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de herinrichting van deze polder. Het is nu een prachtig natuur- en recreatiegebied toegankelijk voor bezoekers. Op deze manier kunnen Hillegommers genieten van de mooie natuur die hier te vinden is. Er zijn bijzondere dieren en planten te vinden, zoals orchideeën, diverse weidevogels en wintergasten. Het gebied zal in het broedseizoen voor een groot deel worden afgesloten om de weidevogels rust te geven.

Het gebied kent een lange geschiedenis, die zo’n 15 jaar geleden startte. Er zijn diverse grondtransacties gedaan, rechtszaken gevoerd, vergunningen verleend en procedures doorlopen. Op deze plek waren eerst volkstuinen. Deze zijn weggehaald. Ook moest op een aantal plekken de bodem worden gesaneerd. Eind 2012 besloot de raad met grote meerderheid om dit buitengebied toegankelijk te maken voor bezoekers. Dit jaar is het natuur- en recreatiegebied aangelegd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder begeleiding van een ecoloog en een archeoloog. Daar waar mogelijk zijn de natuurwaarden verbeterd. Zo is het water verbreed en zijn de oevers natuurvriendelijk ingericht. Er zijn enkele wandel-, struin en fietspaden aangelegd met bruggetjes. De herinrichting is mede betaald door Europa, de provincies Noord- en Zuid-Holland, Holland Rijnland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Nu het gebied klaar is, zal het Zuid-Hollands Landschap het gaan beheren.​

Aankomende evenementen

Lees ook: