°C
maandag 15 juli 2024

Ondernemers stemmen voor BIZ

Het ondernemersfonds Hillegom is een feit! Maandag 22 december jl. is de officiële telling geweest van de stembiljetten voor het ondernemersfonds (BIZ) van het Koopcentrum Hillegom. Dit gebeurde op het kantoor van Hurtak en Roodhorst notarissen. Er was een respons van 60%. Hiervan stemde 85% voor invoering van de BIZ . De voorstemmers vertegenwoordigen een WOZ waarde die bijna 8 maal hoger is dan die van de tegenstemmers. Dit betekent dat er in zeer ruime mate is voldaan aan de eisen van de Wet op de BIZ en dat er sprake is van voldoende steun voor het instellen van de Bedrijven Investerings Zone Koopcentrum Hillegom.

Nu het ondernemersfonds blijft bestaan kan het bestuur van het Koopcentrum Hillegom in samenwerking met de gemeente Hillegom (als samenwerkingspartner) de plannen voor het Koopcentrum gaan uitvoeren. ”2015 wordt een jaar van verandering en resultaat. We zijn erg blij me de steun en het draagvlak van onze ondernemers. Met deze steun is het mogelijk de mooie plannen in 2015 te gaan uitvoeren en realiseren” , aldus Klaas Slootweg, voorzitter van het Koopcentrum Hillegom. De BIZ voor het Koopcentrum Hillegom heeft een doorlooptijd van 2015 – 2020. Het BIZ plan kan worden gedownload op www.hillegom.nl

Aankomende evenementen

Lees ook: