°C
woensdag 24 juli 2024

De gemeenteraad van Hillegom beveelt de heer A. van Erk aan als nieuwe burgemeester

In een besloten vergadering op 9 oktober heeft de gemeenteraad de heer A. van Erk (Arie) als eerste geplaatst op de aanbeveling voor de burgemeestersbenoeming. De voorzitter van de vertrouwenscommissie, mevrouw Ringelberg, bracht dit in de aansluitende openbare vergadering naar buiten.

Verbinder met daadkracht
In de voorbereiding op dit besluit heeft de vertrouwenscommissie een intensief en zorgvuldig traject doorlopen. Daarbij waren de profielschets, die de raad heeft vastgesteld, en de resultaten van de burgerparticipatie leidend. De vertrouwenscommissie meent in de heer Van Erk een uitstekende burgemeester gevonden te hebben. Mevrouw Ringelberg: “We zijn erg enthousiast over onze nieuwe burgemeester. De heer Van Erk zal heel goed invulling kunnen geven aan de verbindende rol die wij voor de burgemeester belangrijk vinden. Hij is een innemende persoonlijkheid, rustig en authentiek. Onze inwoners krijgen met hem een open en toegankelijke burgemeester. Hij is een ervaren bestuurder die heeft aangetoond over visie en daadkracht te beschikken.”

Ervaren burgemeester
De heer Van Erk is bijna negen jaar waarnemend burgemeester van Bergambacht. Naast de wettelijke burgemeesterstaken beheert hij daar onder andere de portefeuilles Communicatie en Interactief beleid, Regionale samenwerking, Personeel en organisatie, Financiën en Economische zaken. Hij is lid van het dagelijks en algemene bestuur van diverse samenwerkingsverbanden. Eerder was hij in Bergambacht raadslid en wethouder voor een lokale politieke partij.

Installatie
In een buitengewone raadsvergadering op 2 december wordt de heer Van Erk als burgemeester van Hillegom geïnstalleerd.

Aankomende evenementen

Lees ook: