°C
zaterdag 13 juli 2024

Wethouder maakt kennis met Wmo-adviesraad

Wmo adviesraad
Wmo adviesraad

 Maandag 7 juli had wethouder Frits Roelfsema zijn eerste overleg met de Wmo-adviesraad. Roelfsema: “De Wmo-adviesraad is een belangrijke gesprekspartner bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Ze komen met initiatieven om de leefbaarheid en sociale samenhang in Hillegom te verbeteren. Een voorbeeld daarvan is het contact dat ze onlangs legden met de kerken in Hillegom. Daar zijn we erg blij mee.” De Wmo-adviesraad is sinds 2007 een formeel adviesorgaan van het college.

Gevraagd en ongevraagd advies
De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies op alles wat met Wmo heeft te maken.Henny Meijwaard, voorzitter van de Wmo-adviesraad: “Eerlijk gezegd houden we ons ook regelmatig bezig met zaken die de Wmo schampen. Zo zal iemand met veel schulden dikwijls ook een beroep doen op de Wmo. Wij vinden het dan ook belangrijk dat we ook op de hoogte zijn van deze voorportalen.”

Zonder ‘last of ruggespraak’
De Wmo-adviesraad Hillegom telt maximaal 13 leden. Op dit moment zijn dat Willem Bemer, Jelmer Beuving, Caro Houtkoop, Jannie Kamerman, Rob Koper (secretaris), Bep Lieverse, Henny Meijwaard (voorzitter), Joost Oerlemans (vice-voorzitter), Magda Slottje, Jan Weijers en Elisabeth Wils. Er zijn twee vacatures. Alle leden zijn vrijwilligers en hebben zitting zonder ‘last of ruggespraak’. Zij zitten er dus niet namens een bepaalde organisatie.

Overleg en bezoek
Elke maand komt de adviesraad bij elkaar, waarbij zes keer per jaar iemand van de gemeente aanschuift. Tenminste een keer per jaar overleggen ze met de wethouder die Wmo-zaken in zijn portefeuille heeft. Op dit moment is dat wethouder Frits Roelfsema. Daarnaast gaan leden van de adviesraad ook regelmatig op bezoek bij maatschappelijke organisaties die zich in Hillegom bezig houden met Wmo-zaken. Ze wisselen daarbij vooral informatie uit.

Decentralisaties
Per 2015 gaat de ondersteuning op het gebied van onder meer zorg en welzijn van het Rijk naar de gemeenten. De afgelopen jaren heeft de adviesraad dan ook veel tijd besteed aan deze komende veranderingen binnen de Wmo, de jeugdhulp en de Participatiewet. Welke veranderingen staan ons te wachten? Wat betekent het voor de Hillegommers? Welke maatregelen neemt de gemeente?

Samenwerken in de Bollenstreek
Rob Koper, secretaris van de Wmo-adviesraad: “We streven al jaren naar een goede samenwerking met de andere Wmo-adviesraden binnen de Bollenstreek. Veel ontwikkelingen binnen de Wmo kunnen alleen regionaal worden aangepakt. Het is belangrijk dat er adviezen komen die niet alleen gericht zijn op ons eigen dorp.” Als lid van de stuurgroep voor de decentralisaties in de Bollenstreek vindt de wethouder deze samenwerking ook erg belangrijk: “Voor al deze veranderingen betrekken we ook zeker de Wmo-adviesraden van de vijf Bollengemeenten”.

Wet maatschappelijke ondersteuning
Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet regelt dat de gemeente mensen kunnen ondersteunen bij wie het niet lukt om zelfstandig te blijven en actief deel te nemen aan de samenleving. Bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo-consulenten van de gemeente gaan samen met hen op zoek naar oplossingen die zelf of met hulp uit de omgeving kunnen worden gerealiseerd. Als blijkt dat dit niet genoeg is, kijken ze samen welke voorziening een passende oplossing is. Dat kan dan bijvoorbeeld een woningaanpassing of een scootmobielzijn.

Aankomende evenementen

Lees ook: