Andere schooltijden op obs Hilmare

1 min leestijd

klok Hillegom РVanaf maandag 1 september zal openbare basisschool Hilmare te Hillegom werken met andere schooltijden. De lange pauze van 5 kwartier zal worden ingekort tot 3 kwartier.

Ouders behouden de mogelijkheid tot het ophalen van hun kind, maar de school gaat er van uit dat er steeds meer kinderen gebruik zullen maken van het overblijven op school.

De medezeggenschapsraad heeft in samenwerking met de school het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verandering van schooltijden. Alle gezinnen hebben aangegeven voor- of tegenstander te zijn van verandering. En met een grote meerderheid van 76 procent is er gekozen voor verandering van schooltijden.

Waar de eindtijd van school op 15:15 uur was, verandert deze naar 14:30 uur. Wij lunchen met de kinderen op school onder de begeleiding van de leerkrachten en het toezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van de school door een geringe club met enthousiaste en opgeleide ouders.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.hilmare.nl en of bij de directeur van de school dhr. J. Leepel. Onder nummer 0252-530065