°C
dinsdag 23 juli 2024

Eén crisisorganisatie voor de Duin- en Bollenstreek

De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen hebben besloten een gezamenlijke crisisorganisatie op te zetten om tijdens rampen- of crisissituaties de gemeentelijke crisisorganisatie te versterken en efficiënter in te richten. De samenwerking op het terrein van rampenbestrijding en crisisbeheersing vloeit voort uit de 36 samenwerkingsafspraken die gemaakt zijn door de gemeenteraden van de Bollenstreekgemeenten in februari 2013. Katwijk sluit zich bij de afspraak over de crisisorganisatie aan.

De Bollen6-gemeenten maken deel uit van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De stap van de 6 gemeenten om vrijwillig één crisisorganisatie te vormen is uniek. Eén crisisorganisatie omvat ca. 65 rollen die 72 uur aaneengesloten moeten worden uitgevoerd. Invulling van deze rollen door een afzonderlijke gemeente is niet overal mogelijk. Door de crisisorganisaties van de gemeenten samen te voegen, kunnen gemeenten gebruikmaken van elkaars deskundigheid en van elkaars medewerkers. Naar verwachting besparen de gemeenten hierdoor op personeelsuren en op opleidings-, trainings- en oefenkosten.

Gemeenten zijn tijdens een ramp of crisis verantwoordelijk voor de bevolkingszorg: crisiscommunicatie, opvang van mensen en dieren en de fase na de crisis.

De overheid rekent erop dat de samenleving haar verantwoordelijkheid tijdens en na een crisis neemt. De overheid stemt haar bevolkingszorg af op de zelfredzaamheid van de samenleving en bereidt zich daar waar het om verminderd zelfredzamen gaat voor op een vastgesteld zorgniveau (bevolkingszorg). 2014 staat in het teken van de totstandkoming van één crisisorganisatie. Naar verwachting is vanaf 2015 een kwalitatief sterke crisisorganisatie gereed.

Aankomende evenementen

Lees ook: