°C
donderdag 25 juli 2024

N208-Leidsestraat in Hillegom in fases dicht

Hillegom – Op 14 april start BAM Wegen BV met de aanpak van de laatste twee wegvakken van de N208 in Hillegom. Hierbij is het nodig deze wegvakken geheel af te sluiten voor verkeer. Het is daarmee de meest ingrijpende afsluiting van de werkzaamheden aan de N208. De gemeente is zich ervan bewust dat dit veel overlast oplevert voor bewoners en ondernemers. 

Leidsestraat

Waarom gehele afsluitingen echt nodig zijn
Het in zijn geheel afsluiten van de Leidsestraat levert voor Hillegom en omgeving erg veel overlast op. Gemeente en BAM zouden dit dan ook niet doen als het echt niet anders kan. Het deel Leidsestraat dat nu nog vernieuwd moet worden, is het smalste deel van de weg. Het ontbreekt hier aan ruimte om tegelijkertijd te werken, materiaal aan te voeren en er verkeer overheen te leiden. Omdat de veiligheid van zowel de wegwerkers als de weggebruikers voor alles gaat, kunnen de werkzaamheden alleen uitgevoerd worden in een geheel afgesloten werkvak. Ook de rotonde bij de Jozefkerk kan niet aangelegd worden zonder de weg geheel af te sluiten, omdat ondergronds nog alle rioolbuizen, kabels en leidingen vernieuwd worden. Deze lopen dwars onder de kruising door.

Welke delen worden afgesloten?
Van 14 april tot 26 mei is de Leidsestraat tussen de kruising Olympiaweg en bollenbedrijf C.S. Weijers afgesloten voor verkeer. Aansluitend, van 26 mei tot en met 25 juli is de kruising Hoofdstraat – Leidsestraat volledig dicht. Tijdens deze afsluiting kan verkeer via de Leidsestraat en Olympiaweg Hillegom inrijden. Tijdens beide afsluitingen zijn er omleidingsroutes. Ook de fietsers en de bussen van Arriva worden omgeleid.

Omleidingsroute
Omleidingsroute


14 april – 26 mei: Leidsestraat volledig afgesloten
Het eerste wegvak dat afgesloten wordt, ligt tussen de kruising Leidsestraat – Olympiaweg en bollenbedrijf C.S. Weijers B.V. De kruising Olympiaweg – Leidsestraat blijft wel gewoon open. De omleiding voor doorgaand verkeer loopt via de Stationsweg in Lisse – N206 – Wilhelminalaan. Mensen die lokaal bekend zijn, zullen binnen Hillegom een alternatieve route zoeken. Veel wegen in en om Hillegom zullen tijdens de afsluitingen dan ook belast worden met extra verkeer. Omdat met name het oostelijke deel van de Veenenburgerlaan niet geschikt is om tweezijdig verkeer te verwerken, is deze gedurende de gehele periode afgesloten voor alle verkeer behalve voor bewoners. Buslijn 50 van Arriva wordt omgeleid via dezelfde route als het autoverkeer. De haltes Steenfabriek, Wilsonweg en de tijdelijke halte aan de Van den Endelaan zijn daarom tijdens de afsluiting buiten gebruik. Als de Leidsestraat klaar is, is de kruising Hoofdstraat – Leidsestraat – Van den Endelaan aan de beurt. Dit wegvak wordt van maandag 26 mei tot en met vrijdag 25 juli afgesloten voor verkeer.

Meer informatie
Op www.hillegom.nl vindt u alle informatie over de afsluitingen en de gevolgen die dit voor u heeft. Op 9 april verschijnt er in het hart van het Witte Weekblad een nieuwskrant met alle informatie over de afsluitingen. Heeft u vragen over de werkzaamheden, neemt u dan contact op het met projectteam N208 van gemeente Hillegom via n208@hillegom.nl of 140252.

Misverstand
Veel mensen denken dat de Leidsestraat drie maanden dicht gaat en het daardoor drie maanden lang onmogelijk is om Hillegom binnen te komen. Dit is niet het geval. De Leidsestraat is zes weken dicht: van 14 april tot 26 mei. Daarna is weliswaar de kruising Leidsestraat – Hoofdstraat dicht, maar is het mogelijk om via de Leidsestraat Hillegom in te rijden en via de Olympiaweg het centrum of andere wijken te bereiken.

Aankomende evenementen

Lees ook: