°C
donderdag 25 juli 2024

Meer vliegtuiglawaai in de regio

 

Gevolgen voor de regio
De gemeenten in de regio Holland Rijnland ondervinden met name geluidhinder van de Kaagbaan,  Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan. Deze drie banen worden de komende zes weken vaker gebruikt, mogelijk ook in de nachtelijke uren, waardoor de geluidoverlast aanzienlijk kan toenemen.

Later dit jaar is de Kaagbaan naar verwachting een viertal weken gesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. In die periode zal er met name in de Leidse regio en Bollenstreek juist minder geluidhinder zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website www.bezoekbas.nl. Daar staat alle relevante en actuele informatie over het baangebruik op Schiphol.

Aankomende evenementen

Lees ook: