°C
zondag 14 juli 2024

Start werkzaamheden Vosse- en Weerlanerpolder

Deze week starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Vosse- en Weerlanerpolder. Dit duurt naar verwachting tot eind oktober. Deze polder wordt een natuur- en recreatiegebied. Het gebied blijft er open en agrarisch uit zien. Uitgangspunt is dat de natuurwaarden van het gebied zoveel mogelijk worden behouden én het toegankelijk is voor fietsers en wandelaars. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecoloog en een archeoloog.

Natuur- en recreatiegebied
De Vosse- en Weerlanerpolder wordt toegankelijk gemaakt voor bezoekers, zodat ze kunnen genieten van het mooie landschap en de natuur. De natuurwaarden van het gebied worden zoveel mogelijk behouden. Het gaat dan met name om het open grasland voor weidevogels. Ook wordt het water verbreed en worden de oevers natuurvriendelijk ingericht. Het gebied blijft er open en agrarisch uit zien. Langs de randen komen enkele wandel-, struin-, en eenvoudige ruiterpaden. Er komt een fietspad met een bruggetje tussen de Oude Weerlaan en Oosteinderlaan. Dit fietspad zal als eerst – voor het broedseizoen – worden aangelegd. De rest van het werk zal na het broedseizoen plaatsvinden. Aannemer De Wilde uit Vijfhuizen voert de werkzaamheden uit.

Ontwikkeling en beheer
Eind 2012 heeft de raad met grote meerderheid gekozen om dit buitengebied toegankelijk te maken voor bezoekers. De gemeente Hillegom gaat nu samen met de Dienst Landelijk Gebied aan de slag met de ontwikkeling van het gebied. Het wordt mede betaald met financiering vanuit Europa, de provincies Noord- en Zuid-Holland, Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Na aanleg zal het beheer onder verantwoordelijkheid van Hillegom in handen komen te liggen van Het Zuid-Hollands Landschap.

Aankomende evenementen

Lees ook: