°C
maandag 15 juli 2024

Welzijn Hillegom organiseert “Instructie Verantwoord Alcoholgebruik”

Welzijn Hillegom organiseert in samenwerking met het Servicepunt Vrijwilligers Lisse (SVL) een cursus “Instructie Verantwoord Alcoholgebruik” voor organisaties die een kantine exploiteren (of een barfunctie hebben) waar alcoholhoudende drank wordt geschonken en verkocht. Sportverenigingen en andere organisaties waarop dit van toepassing is, zijn verplicht zich te houden aan de Drank- en Horecawet. In deze wet staat dat barvrijwilligers die alcohol schenken in het bezit dienen te zijn van een IVA-certificaat.

Doel
Het doel van de IVA-instructie is informatieverstrekking m.b.t. Wet en regelgeving en kennisvergroting en de mogelijke gevolgen van alcoholgebruik. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Toelichting over de Nieuwe Drank-en Horecawet 2014 Wet en regelgeving (para commerciële verenigingen) Leeftijdgrenzen (aanduiding) 18+ Het herkennen van probleemsituaties, Bewustwording van de problematiek en hoe hier mee om te gaan, Stimulering van meningsvorming over het onderwerp.

Aanmelden
Wij verzoeken u om vrijwilligers binnen uw organisatie, die hiervoor in aanmerking komen, op de hoogte te brengen. Er kunnen maximaal 30 personen aan de instructie deelnemen. Wij verzoeken u het aantal deelnemers aan ons door te geven via s.warmerdam@welzijnhillegom.nl.

Datum – locatie
De instructie wordt gegeven op 11 maart in Het Pluspunt Henri Dunantplein 28, Hillegom. De instructie duurt ongeveer twee uur, van 19.30 tot 21.30 uur. De deelnemers ontvangen op deze avond een certificaat.

Kosten en aanmelding
De eigen bijdrage voor de cursus bedraagt € 20,- p.p. In verband met het certificaat wordt u verzocht om de namen van de deelnemers, en uw organisatie door te geven vóór 4 maart a.s. Voor aanmelding kunt u mailen naar s.warmerdam@welzijn hillegom.nl. De eigen bijdrage kan op de avond cash worden voldaan. Indien u een factuur wenst verzoeken wij uw organisatie en rekening nummer te vermelden.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende van Welzijn Hillegom tel. 519700

Aankomende evenementen

Lees ook: