°C
dinsdag 23 juli 2024

Nieuwe bestemmingsplannen voor centrum en bedrijventerreinen

De gemeente heeft de bestemmingsplannen voor het centrum en voor de bedrijventerreinen in Hillegom vastgesteld. Hiervoor zijn een aantal bestemmingsplannen samengevoegd. Dat is overzichtelijker. Ook is er nu duidelijkheid over wonen op bedrijventerreinen. 

Bestemmingsplan Centrum
Het nieuwe bestemmingsplan voor het centrum is een overwegend conserverend bestemmingplan. Dit betekent dat in het plan de huidige planologische situatie staat beschreven. Hoe is het nu en wat is er vergund? Naast het actualiseren, is er nu één plan met dezelfde regels voor meerdere gebieden in het centrum, waaronder Centrum en de woongebieden Treslong, omgeving Parklaan en Weerestein. Het voordeel van het samenvoegen is dat het duidelijker en gemakkelijker is voor inwoners, omdat er minder bestemmingsplannen zijn en de regels hetzelfde zijn.

Nieuw is dat wonen wordt toegestaan in de aanloopstraten van het winkelgebied, waar nu nog winkels, kantoren of bedrijven gevestigd zijn. Zo wil de gemeente winkels de mogelijkheid geven te verplaatsen naar de winkelstraten in het centrum en de achtergelaten panden om te zetten naar woningen. Hiermee wil de gemeente het winkelgebied versterken en tegelijk de leegstand aanpakken.

Bestemmingsplan bedrijventerreinen
Daarnaast is het bestemmingsplan voor bedrijventerreinen geactualiseerd. Dit is ook een overwegend conserverend bestemmingsplan. De gemeente heeft deze gelegenheid aangegrepen om een aantal zaken te regelen. Zo heeft de gemeente één plan gemaakt voor alle vier de Hillegomse bedrijventerreinen met dezelfde regels. We scheppen duidelijkheid over wonen op bedrijventerreinen. Om de leegstand te bestrijden staat de gemeente – als deze passen bij de milieucategorie – meer bedrijvenactiviteiten toe.

De sterke wens van de gemeenteraad om bedrijfswoningen toe te staan in de buitenring van bedrijventerrein Treslong is in dit bestemmingsplan gehonoreerd. Voor Hillegom is dit een bijzondere situatie waar mensen bij hun bedrijf kunnen wonen.

Aankomende evenementen

Lees ook: