°C
donderdag 25 juli 2024

Ambitie en Visie van PvdA Hillegom

De Ledenvergadering van de PvdA Hillegom heeft Annemieke van Dijk en Fred van Loenen als duo lijsttrekker gekozen. Ook stelde de ledenvergadering haar visie op, en ambities voor een sociaal veilig mooi Hillegom vast.

Team PvdA Hillegom

Acht jaar geleden nadat de rook was opgetrokken van het transformeren van het lokaal bestuur van monisme naar dualisme, en het aandienen van een nieuwe generatie politici is de afdeling PvdA Hillegom begonnen met het herijken van haar visie op Hillegom.

Discussies hierover binnen de afdeling resulteerde al snel in de kapstok een sociaal veilig mooi Hillegom. Met de Raadsleden Annemieke van Dijk en Fred van Loenen is de kapstok de afgelopen vier jaar in de praktijk gebracht en verfijnd. Wij kijken met tevredenheid terug op de afgelopen vier jaar, Annemieke en Fred hebben met diverse voorstellen, amendementen, moties en op de achtergrond het Hillegomse beleid vaster op koers gezet naar een sociaal, veilig en mooi Hillegom.

Nu, voor de aanvang van een nieuwe Raadsperiode, staat de visie van de PvdA Hillegom dan uiteindelijk ook op papier. In ons programma voor 2014 -2018 vindt u naast onze visie op een sociaal veilig mooi sociaal Hillegom, ook de ambities waarmee wij dit willen bereiken.

Aankomende evenementen

Lees ook: