°C
dinsdag 23 juli 2024

Wethouder Van Rijnberk geeft presentatie Hart voor Hillegom

HILLEGOM – Op vrijdag 22 november om 10.00 uur presenteert wethouder Ton van Rijnberk in het gemeentehuis, Hoofdstraat 115, de uitwerking van de centrumvisie Hart voor Hillegom. Dit betreft onder andere het voorlopig ontwerp van de Hoftuin en verbetervoorstellen voor de entrees naar het dorpscentrum. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze bijeenkomst is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Onder de titel Hart voor Hillegom is de gemeente een programma gestart om de verblijfskwaliteit in het centrum van Hillegom te verbeteren. Al eerder presenteerde de wethouder de visie en ambitie voor verbetering van de verblijfskwaliteit van de openbare ruimte in het centrum. Vervolgens heeft de gemeente diverse gesprekken met belanghebbenden gehad. De visie en ambitie zijn in de weken daarna uitgewerkt tot meer concrete plannen. Tijdens de raadsinformatieavond van 21 november presenteert de wethouder diverse plannen aan de gemeenteraad. Het betreft onder andere:

  • Voorlopig ontwerp van de Hoftuin
  • Verbetervoorstellen voor de entrees naar het dorpscentrum
  • Programmatisch gebruik van het centrum (waar zitten welke functies zoals winkelen, dienstverlening, horeca, wonen)
  • Beeldkwaliteitplan voor het centrum

Tijdens de bijeenkomst voor de pers op 22 november zal de wethouder deze plannen ook presenteren en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Aankomende evenementen

Lees ook: