Privacy Policy

Stichting Hillegom Online (gevestigd en kantoorhoudende te (2181NG) Hillegom, hierna: “Hillegom Online”) is beheerder van de nieuwswebsite www.hillegomonline.nl. Daarnaast heeft Hillegom Online een aantal online services waaronder Hillegomagenda.nl. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Hillegom Online worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hillegom Online houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u zich aanmeldt op een van de websites van Hillegom Online, deelneemt aan een actie, een bestelling plaatst, of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Hillegom Online, kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Hillegom Online te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft kan Hillegom Online aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de diensten. Dit gaat bijvoorbeeld om:

  • Apparaatgegevens zoals een unieke device-ID, versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst.
  • Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
  • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
  • Informatie van externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site als u verbinding maakt met onze diensten via die social media site.

Google Analytics (Policy Google Analytics)

Google Analytics maakt voornamelijk gebruik van directe (first-party) cookies om te rapporteren over bezoekersinteracties op uw website. Deze cookies worden gebruikt om niet-persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Directe cookies worden niet gedeeld met meerdere domeinen.

Voor klanten die de functie Google Analytics voor display-adverteerders hebben ingeschakeld, wordt een indirecte DoubleClick-cookie gebruikt om remarketing voor producten zoals AdWords mogelijk te maken in het Google Display Netwerk. Meer informatie over deze cookie vindt u op de pagina Veelgestelde vragen over adverteren en privacy . Als u uw instellingen voor deze cookie wilt beheren en zich wilt afmelden voor deze functie, gaat u naar Beheer van advertentievoorkeuren.

Nieuwsbrief & e-mails

Via de nieuwsbrief van Hillegom Online krijgt u wekelijks een nieuwsbrief met de nieuwste berichten. Voor het versturen van de Nieuwsbrieven maakt Hillegom Online gebruik van MailPoet. Om de nieuwsbrief correct te versturen verzamelen wij van de abonnees de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, datum van aanmelding, datum van eventuele wijzigingen. 

We versturen enkel e-mails waarvoor je je hebt ingeschreven, of die betrekking hebben op diensten die we eerder hebben geleverd. Om e-mails naar je te versturen, gebruiken we je naam en e-mailadres die je opgeeft. Onze site registreert ook het IP-adres dat je gebruikte toen je je aanmeldde voor de service om misbruik van het systeem te voorkomen.

Deze site kan e-mails versturen via de MailPoet-verzendservice. Met deze service kunnen we het openen en klikken op onze e-mails volgen. We gebruiken deze informatie om de inhoud van onze nieuwsbrieven te verbeteren. Geen identificeerbare informatie wordt buiten deze website bijgehouden behalve het e-mailadres.

Wedstrijden en acties

Voor de verschillende fotowedstrijden en acties verzamelt Hillegom Online uitsluitend de benodigde persoonlijke informatie, zodat we de deelnemers correct kunnen informeren over de actie. Deze informatie wordt niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Degene die materiaal bij Hillegom Online instuurt verklaart bevoegd te zijn om dit materiaal te plaatsen. Hij of zij garandeert rechthebbende te zijn van het materiaal, of de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het geplaatste materiaal.

Bijzondere persoonsgegevens

Onze websites en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@hillegomonline.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Doeleinden

Hillegom Online gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

  • Om doelgericht te adverteren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om profielen samen te stellen waarmee we uw interesses proberen in te schatten. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.
  • Om onze lezers en gebruikers beter te begrijpen. Op basis van informatie over demografie, interesses en gedrag van onze gebruikers proberen wij onze  producten en diensten te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers.
  • Voor targetting op een specifieke doelgroep via social media (audience targeting).
  • Het communiceren met deelnemers van acties en wedstrijden.

Beveiliging gegevens

Hillegom Online maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via  onze klantenservice of via privacy@hillegomonline.nl.

Gebruik van Cookies

De websites van Hillegom Online maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@hillegomonline.nl. De Persgroep zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Hillegom Online behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy Policy. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 24 november 2019.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen de Persgroep Nederland via het e-mailadres privacy@hillegomonline.nl